User Tools

Site Tools


site6137

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site6137 [2018/12/20 02:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​div> ​ <​p><​b>​ Fidesz - Liên minh dân sự Hungary </b> (<​small>​ Phát âm tiếng Hungary: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ˈfidɛs]</​span>;​ đầy đủ, tiếng Hungary: <i lang="​hu">​ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség </i>) là một quốc gia bảo thủ phe dân túy cánh <sup id="​cite_ref-Bakke_5-3"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-HloušekKopeček_4-3"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-Bieling2015_9-1"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ đảng chính trị ở Hungary. Nó đã thống trị chính trị Hungary ở cấp quốc gia và địa phương kể từ chiến thắng lở đất trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2010 trong danh sách chung với Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ đảm bảo cho nó một đa số nghị viện mà nó được giữ lại vào năm 2014 <sup id="​cite_ref-The_Wall_Street_Journal_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup><​sup id="​cite_ref-Index.hu_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ và một lần nữa vào năm 2014 2018. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Fidesz cũng thích đa số trong các cơ quan lập pháp quận (19/19), gần như tất cả (20 trên 23) quận đô thị và trong hội đồng thành phố Budapest. Viktor Orbán đã là người lãnh đạo của đảng trong hầu hết lịch sử của nó.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Đảng được thành lập năm 1988, được đặt tên đơn giản là Fidesz (<i> Fiatal Demokraták Szövetsége </i> một bữa tiệc tự do cổ điển trẻ trung. Fidesz được thành lập bởi các nhà dân chủ trẻ tuổi, chủ yếu là sinh viên, những người bị đảng cộng sản đàn áp và phải gặp nhau trong các nhóm nhỏ, bí mật. Phong trào trở thành một lực lượng chính trong nhiều lĩnh vực của lịch sử Hungary hiện đại. Tư cách thành viên có giới hạn tuổi trên 35 năm (yêu cầu này đã bị bãi bỏ tại đại hội năm 1993). ​ </​p><​p>​ Năm 1989, Fidesz đã giành giải thưởng Rafto. Phong trào đối lập thanh niên Hungary được đại diện bởi một trong những nhà lãnh đạo của nó, Tiến sĩ Péter Molnár, người đã trở thành một thành viên của Quốc hội ở Hungary. Năm 1992, Fidesz gia nhập Quốc tế Tự do. <sup id="​cite_ref-History_of_Fidesz_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ Vào thời điểm đó, đó là một đảng trung tâm tự do vừa phải. ​ </​p><​p>​ Sau kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử năm 1994, Fidesz đã thay đổi vị trí chính trị của mình từ tự do sang bảo thủ. <sup id="​cite_ref-Bakke_5-4"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-History_of_Fidesz_19-1"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ Năm 1995, nó đã thêm &​quot;​Đảng Công dân Hungary&​quot;​ (<i> Magyar Polgári Párt </i>) . Bước ngoặt bảo thủ gây ra sự chia rẽ nghiêm trọng trong thành viên. Péter Molnár rời khỏi đảng, cũng như Gábor Fodor và Klára Ungár, người đã gia nhập Liên minh Tự do của Đảng Dân chủ Tự do.  </​p><​p>​ Fidesz giành được quyền lực vào năm 1998 dưới thời nhà lãnh đạo và Thủ tướng Viktor Orbán, người cai trị Hungary trong liên minh với Diễn đàn Dân chủ Hungary nhỏ hơn và Đảng Dân chủ Độc lập. Năm 2000, Fidesz gia nhập Đảng Nhân dân châu Âu và có tư cách thành viên trong Quốc tế Tự do chấm dứt. <sup id="​cite_ref-History_of_Fidesz_19-2"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Budapest_heroes_Fidesz_HQ.jpg/​220px-Budapest_heroes_Fidesz_HQ.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Budapest_heroes_Fidesz_HQ.jpg/​330px-Budapest_heroes_Fidesz_HQ.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Budapest_heroes_Fidesz_HQ.jpg/​440px-Budapest_heroes_Fidesz_HQ.jpg 2x" data-file-width="​2304"​ data-file-height="​1728"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Tòa nhà văn phòng chính trước đây của Fidesz </​div></​div></​div> ​ <p> Fidesz suýt thua cuộc bầu cử năm 2002 vào Đảng Xã hội Hungary, với 41,07% cho Đảng Xã hội Hungary &#​39;​42,​05%. Fidesz có 169 thành viên của Quốc hội Hungary, trong tổng số 386. Sau thất bại, cuộc bầu cử thành phố vào tháng 10 đã chứng kiến ​​những mất mát lớn của Fidesz. ​ </​p><​p>​ Vào mùa xuân năm 2003, Fidesz lấy tên hiện tại là &​quot;​Fidesz - Liên minh dân sự Hungary&​quot;​. <sup id="​cite_ref-History_of_Fidesz_19-3"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Đây là đảng thành công nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 2004: 47,4% phiếu bầu và 12 ứng cử viên của họ đã được bầu làm Thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP), bao gồm Lívia Járóka, Romani MEP thứ hai.  </​p><​p>​ Cuộc bầu cử Tiến sĩ László Sólyom làm Tổng thống mới của Hungary là thành công gần đây nhất của đảng. Ông được Védegylet, một tổ chức phi chính phủ bao gồm những người thuộc toàn bộ chính trị tán thành. Hoạt động của anh ta không hoàn toàn trùng lặp với các lý tưởng bảo thủ và anh ta đã bảo vệ các yếu tố của cả hai cánh chính trị với sự lựa chọn có giá trị, nhưng có ý thức. <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 2005, Fidesz và Dân chủ Thiên chúa giáo Đảng (KDNP) đã thành lập một liên minh cho cuộc bầu cử năm 2006. Mặc dù giành được 42,0% số phiếu trong danh sách và 164 đại diện trong số 386 người tại Quốc hội, họ đã bị đánh bại bởi liên minh dân chủ xã hội và tự do của Đảng Xã hội Hungary (MSZP) và Liên minh Dân chủ Tự do (SZDSZ). ​ </​p><​p>​ Vào ngày 1 tháng 10 năm 2006 Fidesz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thành phố, điều này làm đối trọng với quyền lực của chính phủ do MSZP lãnh đạo ở một mức độ nào đó. Fidesz đã giành được 15 trong số 23 chức vụ tại các thành phố lớn nhất của Hungary, mặc dù ứng cử viên của họ đã mất thành phố Budapest trong một thành viên của Đảng Tự do và các nhóm trong 18 trên 20 hội đồng khu vực. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​ [21] </​sup>​ [22] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2009, Fidesz đã giành chiến thắng lở đất, giành được 56,36% phiếu bầu và 14 trong số 22 ghế của Hungary. Điều này dự đoán một trận lở đất trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2010, nơi họ giành được đa số hoàn toàn trong vòng đầu tiên vào ngày 11 tháng 4, với liên minh Fidesz-KDNP giành được 206 ghế, trong đó có 119 ghế riêng lẻ. Trong kết quả cuối cùng, họ đã giành được 263 ghế, trong đó có 173 ghế riêng lẻ. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup>​ Fidesz giữ 227 ghế trong số đó, tự nó chiếm đa số trong Quốc hội. ​ </​p><​p>​ Sau khi giành được 53% số phiếu phổ thông trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội năm 2010, trong đó chiếm đa số 68% số ghế trong quốc hội, giúp Fidesz có đủ quyền lực để sửa đổi hoặc thay thế hiến pháp, đảng này đã bắt tay vào dự án đặc biệt thông qua hơn 200 luật và soạn thảo và thông qua hiến pháp mới, kể từ sau đó là gần 2000 sửa đổi. ​ </​p><​p>​ Hiến pháp mới đã bị chỉ trích rộng rãi <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup><​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup><​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup><​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup><​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ bởi Ủy ban Dân chủ Venice thông qua Luật, <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ Hội đồng Châu Âu, Nghị viện Châu Âu <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ và Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ vì đã thu thập quá nhiều quyền lực trong tay của đảng cầm quyền, Fidesz, vì đã hạn chế sự giám sát hiến pháp mới của Tòa án Hiến pháp Hungary, và để xóa bỏ các kiểm tra và cân bằng dân chủ trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả tư pháp thông thường, <sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup>​ giám sát bầu cử và truyền thông. ​ </​p><​p>​ Vào tháng 10 năm 2013 Thorbjørn Jagland, Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu nói rằng Hội đồng hài lòng với những sửa đổi đã được thực hiện đối với các đạo luật bị chỉ trích. <sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​ [34] </​sup>​ </​p><​p>​ bầu cử quốc hội vào tháng 4 năm 2014 và đảm bảo một đại đa số thứ hai với 133 ghế (199) trong cơ quan lập pháp. Đại đa số này đã bị mất, tuy nhiên, khi ông Tibor Navracsics được bổ nhiệm vào Ủy ban châu Âu. Vị trí quận Veszprém của ông đã được một ứng cử viên độc lập đảm nhận trong một cuộc bầu cử phụ. </​sup>​ </​p><​p>​ Fidesz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội toàn quốc vào tháng 4 năm 2018 và bảo đảm một đại đa số thứ 3 với 133 ghế (199) trong cơ quan lập pháp. Orbán và Fidesz vận động chủ yếu về các vấn đề nhập cư và trung gian nước ngoài, và cuộc bầu cử được coi là một chiến thắng cho chủ nghĩa dân túy cánh hữu ở châu Âu. <sup id="​cite_ref-OrbanReuters_35-0"​ class="​reference">​[35]</​sup><​sup id="​cite_ref-OrbanEUobserver_36-0"​ class="​reference">​[36]</​sup><​sup id="​cite_ref-MurphyKheraToI_37-0"​ class="​reference">​[37]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Leaders">​ Các nhà lãnh đạo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Vị trí của Fidesz trên phổ chính trị đã thay đổi theo thời gian. Khi bắt đầu là một phong trào sinh viên vào cuối những năm 1980, đảng ủng hộ chủ nghĩa tự do kinh tế và xã hội và hội nhập châu Âu. Khi bối cảnh chính trị Hungary kết tinh sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và cuộc bầu cử tự do đầu tiên, Fidesz bắt đầu chuyển sang bên phải. Mặc dù Fidesz đã phản đối chính phủ liên minh bảo thủ quốc gia của Diễn đàn Dân chủ Hungary từ năm 1990 đến 1994, nhưng đến năm 1998, Fidesz là lực lượng chính trị bảo thủ nổi bật nhất ở Hungary. ​ </​p><​p>​ Fidesz hiện được coi là một đảng bảo thủ quốc gia ủng hộ các chính sách can thiệp về các vấn đề kinh tế như xử lý ngân hàng, và lập trường bảo thủ mạnh mẽ về các vấn đề xã hội và hội nhập châu Âu. <sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup><​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup><​sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup>​ Giống như quyền Hungary nói chung, nó đã bị nghi ngờ nhiều hơn Các chính sách kinh tế phi chính trị so với bên trái Hungary: theo các nhà nghiên cứu, giới tinh hoa của bên trái Hungary (MSzP và trước đây là SZDSZ) đã được phân biệt với bên phải bằng cách ủng hộ nhiều hơn các chính sách kinh tế tự do cổ điển, trong khi bên phải (đặc biệt là cực hữu ) đã ủng hộ các chính sách can thiệp hơn. Ngược lại, về các vấn đề như chính sách của nhà thờ và nhà nước và gia đình, những người theo chủ nghĩa tự do thể hiện sự liên kết dọc theo quang phổ bên trái truyền thống. <sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​ [41] </​sup>​ </​p><​p>​ [42] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​ [43] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-:​0_44-0"​ class="​reference">​ [44] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​ [45] </​sup>​ </​p><​p>​ Đảng chống cộng. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Karl Marx, người mà ông bảo vệ di sản của Marx. Đáp lại, MEP từ Fidesz đã viết: &​quot;​Hệ tư tưởng Marxist đã dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người và hủy hoại cuộc sống của hàng trăm triệu người. Lễ kỷ niệm người sáng lập ra nó là một sự nhạo báng ký ức của họ.&​quot;​ <sup id="​cite_ref-yahoo_46-1"​ class="​reference">​[46]</​sup></​p> ​   <p> Vào tháng 12 năm 2005, Đại hội Fidesz đã thành lập Bộ phận Thanh niên Fidesz như một bộ phận trong đảng quy tụ tất cả các thành viên dưới 30 tuổi. Chủ tịch của Bộ phận Thanh niên Fidesz là Dániel Loppert cho đến năm 2011. Chủ tịch hiện tại là Áron Veress. Bộ phận Thanh niên Fidesz là thành viên của Sinh viên Dân chủ Châu Âu (EDS) và là thành viên quan sát viên trong Cộng đồng Thanh niên Dân chủ Châu Âu (DEMYC). ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Electoral_results">​ Kết quả bầu cử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_Assembly">​ Quốc hội </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <table class="​wikitable"​ style="​text-align:​center;​ line-height:​16px;"><​tbody><​tr><​th rowspan="​2"​ style="​width:​60px;">​ Bầu cử  </​th> ​ <th colspan="​3">​ Phiếu bầu  </​th> ​ <th colspan="​2">​ Ghế  </​th> ​ <th rowspan="​2"​ style="​width:​30px;">​ Xếp hạng ​ </​th> ​ <th rowspan="​2"​ style="​width:​145px;">​ Chính phủ  </​th> ​ <th rowspan="​2">​ Lãnh đạo ​ </​th></​tr><​tr><​th style="​width:​75px;">​ #  </​th> ​ <th style="​width:​45px;">​% ​ </​th> ​ <th style="​width:​48px;">​ ± Trang  </​th> ​ <th style="​width:​100px;">​ #  </​th> ​ <th style="​width:​40px;">​ +/−  </​th></​tr><​tr><​th rowspan="​2">​ 1990  </​th> ​ <td rowspan="​2">​ 439,​481 ​ </​td> ​ <td rowspan="​2">​ 8,95%  </​td> ​ <td rowspan="​2">​ -  </​td> ​ <td rowspan="​2"> ​ </​td> ​ <td rowspan="​2">​ ± 0  </​td> ​ <td rowspan="​2">​ 5  </​td> ​ <td style="​background:​ #ffdddd; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​table-no2">​ VÒI VÒI  </​td> ​ <td rowspan="​2">​ Viktor Orbán ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​background:​ #ffdddd; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​table-no2">​ VÒI ĐIỆN TỬ  </​td></​tr><​tr><​th>​ 1994  </​th> ​ <td> 379.295 ​ </​td> ​ <td> 7,02%  </​td> ​ <td> <img alt=" Giảm &​quot;​src =&quot; http: //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​11px-Decreas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Giảm &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​17px-Decreas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​22px-Decreas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 1.93  </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Giảm &​quot;​src =&quot; http: //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​11px-Decreas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Giảm &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​17px-Decreas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​22px-Decreas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 2  </​td> ​ <td> Thứ 6  </​td> ​ <td style="​background:​ #ffdddd; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​table-no2">​ Đa số MSZP &#39;s SZDSZ  </​td> ​ <td> Viktor Orbán ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ 1998  </​th> ​ <td> 1.263.522 ​ </​td> ​ <td> 28,​18% ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 21.16  </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 128  </​td> ​ <td> <b> Thứ nhất </​b> ​ </​td> ​ <td style="​background:#​bfd;​ color:​black;​ vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"​ class="​table-yes2">​ Fidesz-FKgP-MDF ​ </​td> ​ <td> Viktor Orbán ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ 2002 <sup> 1 </​sup>​ </​th> ​ <td> 2.306.763 ​ </​td> ​ <td> 41,​07% ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 13,89  </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 16  </​td> ​ <td> lần 2  </​td> ​ <td style="​background:​ #ffdddd; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​table-no2">​ MSZPTHER SZDSZ  </​td> ​ <td> Viktor Orbán ​ </​td></​tr><​tr><​th rowspan="​2">​ 2006 <sup> 2 </​sup>​ </​th> ​ <td rowspan="​2">​ 2.272.979 ​ </​td> ​ <td rowspan="​2">​ 42,​03% ​ </​td> ​ <td rowspan="​2">​ <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 0.96  </​td> ​ <td rowspan="​2"> ​ </​td> ​ <td rowspan="​2">​ <img alt=" Giảm &​quot;​src =&quot; http: //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​11px-Decreas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Giảm &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​17px-Decreas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​22px-Decreas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 23  </​td> ​ <td rowspan="​2">​ lần 2  </​td> ​ <td style="​background:​ #ffdddd; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​table-no2">​ MSZPTHER SZDSZ  </​td> ​ <td rowspan="​2">​ Viktor Orbán ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​background:​ #ffdddd; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​table-no2">​ Dân tộc thiểu số MSZP  </​td></​tr><​tr><​th>​ 2010 <sup> 2 </​sup>​ </​th> ​ <td> 2,​706,​292 ​ </​td> ​ <td> 52,​73% ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 10,70  </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 86  </​td> ​ <td> <b> 1st </​b> ​ </​td> ​ <td style="​background:#​bfd;​ color:​black;​ vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"​ class="​table-yes2">​ Fideszát KDNP Đa số  </​td> ​ <td> Viktor Orbán ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ 2014 <sup> 2 </​sup>​ </​th> ​ <td> 2.264.486 ​ </​td> ​ <td> 44,​87% ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Giảm &​quot;​src =&quot; http: //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​11px-Decreas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Giảm &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​17px-Decreas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​22px-Decreas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 7.86  </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Giảm &​quot;​src =&quot; http: //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​11px-Decreas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Giảm &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​17px-Decreas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​22px-Decreas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 110  </​td> ​ <td> <b> 1st </​b> ​ </​td> ​ <td style="​background:#​bfd;​ color:​black;​ vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"​ class="​table-yes2">​ Fideszát KDNP Đa số  </​td> ​ <td> Viktor Orbán ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ 2018 <sup> 2 </​sup>​ </​th> ​ <td> 2.824.206 ​ </​td> ​ <td> 49,​27% ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 4.40  </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Steady &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Steady2.svg/​11px-Steady2.svg.png &​quot;​title =&quot; Steady &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Steady2.svg/​17px-Steady2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Steady2.svg/​22px-Steady2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 0  </​td> ​ <td> <b> 1st </​b> ​ </​td> ​ <td style="​background:#​bfd;​ color:​black;​ vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"​ class="​table-yes2">​ Fideszát KDNP Đa số  </​td> ​ <td> Viktor Orbán ​ </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​small><​sup>​ 1 </​sup>​ Danh sách chung với Diễn đàn Dân chủ Hungary (MDF) </​small> ​ </​p><​p>​ <​small>​ <sup> 2 </​sup>​ Danh sách chung với Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (KDNP) </​small> ​ </​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Single_member_constituencies_voting_consistently_for_Fidesz">​ Các cử tri thành viên duy nhất bỏ phiếu cho Fidesz </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ hiển thị trên hình ảnh đã bỏ phiếu cho Fidesz kể từ năm 1998. Các SMC với màu sắc nhạt hơn của các ứng cử viên FKGP màu da cam vào năm 1998, như một phần của hiệp ước giữa hai bên.  </​p> ​ <div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​502px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​2/​2e/​Consecutive_Fidesz_SMCs.png/​500px-Consecutive_Fidesz_SMCs.png"​ width="​500"​ height="​283"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​2/​2e/​Consecutive_Fidesz_SMCs.png/​750px-Consecutive_Fidesz_SMCs.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​2/​2e/​Consecutive_Fidesz_SMCs.png 2x" data-file-width="​842"​ data-file-height="​477"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Fidesz SMCs liên tục (inet cho thấy Budapest) </​div></​div></​div></​div> ​   <p> Vào tháng 1 năm 2010, László Kövér, người đứng đầu ủy ban quốc gia của đảng, nói với các phóng viên rằng đảng này đang giành được đa số 2/3 trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Tư. Ông lưu ý rằng Fidesz có cơ hội thực tế để giành được một trận lở đất. Liên quan đến việc đảng Cộng sản dân tộc cực đoan Kövér nói rằng đó là một khuynh hướng &​quot;​tiêu cực đáng tiếc&​quot;,​ thêm vào đó nó bắt nguồn từ [năm<​i>​ &​quot;​chính phủ thảm họa&​quot;​ </i> của Đảng Xã hội Tự do trước đây. ] Nghị viện châu Âu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​ Năm bầu cử  </​th> ​ <th> # tổng số phiếu bầu  </​th> ​ <th>% tổng số phiếu bầu  </​th> ​ <th> # tổng số ghế giành được ​ </​th> ​ <th> +/-  </​th> ​ <th> Ghi chú  </​th></​tr><​tr><​th>​ 2004  </​th> ​ <td> 1.456.750 ​ </​td> ​ <td> 47,4% (<b> Thứ nhất </​b>​) ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ 2009 <sup> 1 </​sup>​ </​th> ​ <td> 1.632.309 ​ </​td> ​ <td> 56,36% (<b> Lần 1 </​b>​) ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http: // upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​11px-Increas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​17px-Increas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increas2.svg/​22px-Increas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 1  </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ 2014 <sup> 1 </​sup>​ </​th> ​ <td> 1.193.991 ​ </​td> ​ <td> 51,48% (<b> Thứ nhất </​b>​) ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td> ​ <td> <img alt=" Giảm &​quot;​src =&quot; http: //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​11px-Decreas2.svg.png &​quot;​title =&quot; Giảm &​quot;​width = &​quot;​11&​quot;​ height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​17px-Decreas2.svg.png 1.5x, //​upload.wik hè.org /​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decreas2.svg/​22px-Decreas2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 2  </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​small><​sup>​ 1 </​sup></​small>​ <​small>​ Danh sách chung với Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (KDNP) </​small> ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ {{cite ​ cuốn sách | trang = 379 | nhà xuất bản = Nhà xuất bản Đại học Pennsylvania | title = Các quốc gia bị chia rẽ và hội nhập châu Âu}} </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ &​quot;​Hungary trải qua sự phục hưng của chủ nghĩa dân tộc&​quot;​. <i> Deutsche Welle </i>. Ngày 1 tháng 6 năm 2012. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Deutsche+Welle&​rft.atitle=Hungary+experiences+nationalism+renaissance&​rft.date=2012-06-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Fhungary-experiences-nationalism-renaissance%2Fa-15991580&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFidesz"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Nordsieck-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Nordsieck, Wolfram (2018). &​quot;​Hungary&​quot;​. <i> Các đảng phái và bầu cử ở châu Âu </i>. </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFHloušekKopeček2010"​ class="​citation">​ Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (2010), <i> Nguồn gốc, tư tưởng và sự biến đổi của các đảng chính trị: Đông-Trung và Tây Âu So sánh </​i>​Ashgate,​ tr. 115 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Origin%2C+Ideology+and+Transformation+of+Political+Parties%3A+East-Central+and+Western+Europe+Compared&​rft.pages=115&​rft.pub=Ashgate&​rft.date=2010&​rft.aulast=Hlou%C5%A1ek&​rft.aufirst=V%C3%ADt&​rft.au=Kope%C4%8Dek%2C+Lubom%C3%ADr&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFidesz"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Bakke-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i>​ </​sup>​ 19659178] Bakke, Elisabeth (2010), &​quot;​Hệ thống đảng Trung và Đông Âu từ năm 1989&​quot;,​ <i> Chính trị Trung và Đông Nam Âu từ năm 1989 </​i>​Nhà xuất bản Đại học Cambridge, tr. 79, ISBN Thẻ39487504 <span class="​reference-accessdate">​đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 17 tháng 11 </​span>​ 2011 </​span></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Central+and+Southeast+European+Politics+Since+1989&​rft.atitle=Central+and+East+European+party+systems+since+1989&​rft.pages=79&​rft.date=2010&​rft.isbn=9781139487504&​rft.aulast=Bakke&​rft.aufirst=Elisabeth&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2F%3Fid%3DoFXdiS25N78C%26pg%3DPA79%26dq%3Dfidesz%2Bnational%2Bconservative%23v%3Donepage%26q%3Dfidesz%2520national%2520conservative%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFidesz"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ &​quot;​Orban kéo Hungary qua sự thay đổi nhanh chóng&​quot;​. <i> Thời báo tài chính </i>. Ngày 7 tháng 2 năm 2011 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Financial+Times&​rft.atitle=Orban+drags+Hungary+through+rapid+change&​rft.date=2011-02-07&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F560076f6-32eb-11e0-9a61-00144feabdc0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFidesz"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Các lãnh thổ và các quốc gia có tính chất lãnh thổ ở các nước V4&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Ispo.fss.muni.cz <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-09-04 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Territoriality+and+Eurosceptic+Parties+in+V4+Countries&​rft.pub=Ispo.fss.muni.cz&​rft_id=http%3A%2F%2Fispo.fss.muni.cz%2Fuploads%2F2download%2FChytilek-Kaniok-Hels06.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFidesz"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ {{cite web <br/> Chống nhập cư | url = http: //​www.policysolutions.hu/​userfiles/​elemzesek/​Eurosz % C3% A1gon.pdf | format = PDF | title = Euroszkepticizmus Magyarországon | nhà xuất bản = Policysolutions.hu | accessdate = 2015-09-04 | deadurl = yes | archiveurl = https: //​web.archive.org/​web/​2015090630 http://​www.policysolutions.hu/​userfiles/​elemzesek/​Euroszkepticizmus%20Magyarorsz%C3%A1gon.pdf | lưu trữ = 2015-09-06 | df =}} </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Bieling2015-9"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Bieling Hans-Jürgen (2015). &​quot;​Sự phát triển không đồng đều và&​quot;​ chủ nghĩa hợp hiến khủng hoảng châu Âu &quot;, hoặc lý do và điều kiện của một&​quot;​ cuộc cách mạng thụ động gặp rắc rối <span class="​cs1-kern-right">​ &#​39;</​span>​ &quot;. Ở Julian Jäger; Elisabeth Springler. <i> Khủng hoảng bất đối xứng ở châu Âu và tương lai có thể xảy ra: Kinh tế chính trị quan trọng và quan điểm hậu Keynes </i>. Định tuyến. tr. 110. ISBN 976-1-317-65298-4. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Uneven+development+and+%27European+crisis+constitutionalism%27%2C+or+the+reasons+for+and+conditions+of+a+%27passive+revolution+in+trouble%27&​rft.btitle=Asymmetric+Crisis+in+Europe+and+Possible+Futures%3A+Critical+Political+Economy+and+Post-Keynesian+Perspectives&​rft.pages=110&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2015&​rft.isbn=978-1-317-65298-4&​rft.au=Hans-J%C3%BCrgen+Bieling&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DJJsGCAAAQBAJ%26pg%3DPA110&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFidesz"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation journal">​ &​quot;​Hungary:​ Dự án Fidesz&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. <i> Viện Aspen </i 
 +Ưu điểm và nhược điểm của bàn phấn trang điểm bằng gỗ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong>​Bàn trang điểm</​strong>​ không chỉ là đồ nội thất quan trọng đối với không gian phòng ngủ mà nó còn là nơi để cho các chị em thỏa sức trang điểm, làm đẹp, giúp các chị em thêm phần tự tin trước khi ra ngoài đường. Bàn trang điểm có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau nhưng chủ yếu là bằng gỗ công nghiệp. Vậy ưu điểm và nhược điểm của chất liệu này là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.  <​strong><​em>​Ưu điểm</​em></​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2101 aligncenter"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-ban-phan-trang-diem-bang-go.-1.jpg"​ alt=" width="​223"​ height="​226"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bàn trang điểm gỗ công nghiệp đa dạng về kiểu dáng</​em></​p> ​ Về giá cả, nếu như gỗ tự nhiên có giá khá chát và không phải ai cũng có khả năng chi cho món đồ này thì chất liệu gỗ công nghiệp khá phù hợp với túi tiền của đa số người mua. Về màu sắc, gỗ công nghiệp rất phong phú về màu sắc, người dùng có thể tự do lựa chọn màu bàn trang điểm đẹp hài hòa với không gian phòng ngủ. Về kiểu dáng, chất liệu gỗ này được sản xuất dưới máy móc hiện đại nên rất đa dạng về kiểu dáng và cũng vô cùng tinh tế và sắc sảo, dễ dàng đáp ứng được nhu cầu sử dụng và phù hợp với mọi phong cách của người tiêu dùng. Bên cạnh đó là thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, có nhiều ngăn và hộc tủ tạo không gian bố trí đồ vật và mỹ phẩm rộng lớn. Ngoài ra, đa phần <​strong>​bàn phấn trang điểm</​strong>​ chất liệu này có chiếc gương được lắp đặt chắc chắn trên khung bàn nên người dùng có thể thoải mái ngắm nghía và trang điểm. ​ <​strong><​em>​Nhược điểm</​em></​strong> ​ <img class="​size-full wp-image-2100"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-ban-phan-trang-diem-bang-go.-2.jpg"​ alt=" width="​600"​ height="​532"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bàn trang điểm gỗ công nghiệp được sử dụng rất phổ biến</​em></​p> ​ Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên thì <​strong>​bàn phấn</​strong>​ trang điểm cũng có những nhược điểm. Do làm từ gỗ công nghiệp nên chất lượng không cao bằng gỗ tự nhiên. Tính hút ẩm cũng cao hơn nên qua thời gian sử dụng bề mặt lớp ván có thể bị mo, bị mốc. Bên cạnh đó là màu sơn cũng không được bền, dễ xuống cấp và xuất hiện những vết xước trên bề mặt bàn hơn. Không chỉ vật, các phần nối với nhau bằng chất kết dính nên kị nước và ánh nắng nóng. Chính vì thế với bàn trang điểm chất liệu này đòi hỏi bạn phải có sự bảo quản kỹ lưỡng hơn rất nhiều so với chất liệu gỗ tự nhiên. ​ Qua bài viết này, chúng tôi đã giúp các bạn thấy được những ưu điểm cũng như nhược điểm nổi bật của bàn trang điểm được thiết kế từ chất liệu gỗ công nghiệp. Để từ đó, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của mình, bạn có thể mua sắm được bàn trang điểm cho phù hợp. 
 +Ưu điểm và nhược điểm của bàn phấn trang điểm bằng gỗ </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site6137.txt · Last modified: 2018/12/20 02:54 (external edit)