User Tools

Site Tools


laef4329

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4329 [2018/12/20 02:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div> ​ <p> <b> Coot Mỹ </b> (<i> Fulica Mỹana </​i>​),​ còn được gọi là <b> gà mái bùn </​b>​là một loài chim thuộc họ Rallidae. Mặc dù thường bị nhầm với vịt, nhưng các cục than của Mỹ chỉ liên quan xa đến vịt, thuộc một trật tự riêng. Không giống như chân vịt, những con rắn có vảy rộng, thùy ở chân dưới và ngón chân gập lại theo từng bước để tạo điều kiện cho việc đi lại trên vùng đất khô. <sup id="​cite_ref-Cornell_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Coots sống gần nước, thường sống ở vùng đất ngập nước và vùng nước mở Bắc Mỹ. Các nhóm của các lô được gọi là <b> bao gồm </b> hoặc <b> bè </b>. Coot lâu đời nhất được biết là sống đến 22 tuổi. <sup id="​cite_ref-Cornell_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Coot Mỹ là một loài chim di cư chiếm phần lớn Bắc Mỹ. Nó sống ở Thái Bình Dương và Tây Nam Hoa Kỳ và Mexico quanh năm và chiếm nhiều vùng đông bắc hơn trong mùa sinh sản mùa hè. Vào mùa đông, chúng có thể được tìm thấy ở tận phía nam như Panama. <sup id="​cite_ref-Cornell_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Coots thường xây tổ nổi và đẻ 8 trứng12 trên mỗi ly hợp. <sup id="​cite_ref-Cornell_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Con cái và con đực có ngoại hình tương tự nhau, nhưng chúng có thể được phân biệt trong màn hình hung hăng của lông xù lớn hơn (bộ lông đầu) trên con đực. <sup id="​cite_ref-Gullion_2_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Các con rắn Mỹ ăn chủ yếu là tảo và các loài thực vật thủy sinh khác mà cả động vật (cả động vật có xương sống và động vật không xương sống) khi có sẵn. <sup id="​cite_ref-Hoyo_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ xếp hạng bảo tồn. Các thợ săn thường tránh giết chết những con rắn Mỹ vì thịt của chúng không được tìm kiếm nhiều như vịt. <sup id="​cite_ref-Cornell_2-4"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về thói quen sinh sản của những con rắn Mỹ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các bà mẹ sẽ ưu tiên cho con cái ăn những chiếc lông có lông sáng nhất, một đặc điểm được gọi là đồ trang trí gà con. <sup id="​cite_ref-davies_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Các con rắn Mỹ cũng dễ bị ký sinh trùng ấp trứng và có cơ chế tiến hóa để xác định con cái nào là của chúng và chúng là con cái. . <sup id="​cite_ref-Shizuka_2009_223–226_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Taxonomy">​ Phân loại tư duy </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​American_coot_-_June_2013.jpg/​220px-American_coot_-_June_2013.jpg"​ width="​220"​ height="​156"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​American_coot_-_June_2013.jpg/​330px-American_coot_-_June_2013.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​American_coot_-_June_2013.jpg/​440px-American_coot_-_June_2013.jpg 2x" data-file-width="​2489"​ data-file-height="​1764"/>​ </​div></​div> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Fulica_americana.jpg/​220px-Fulica_americana.jpg"​ width="​220"​ height="​176"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Fulica_americana.jpg/​330px-Fulica_americana.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Fulica_americana.jpg/​440px-Fulica_americana.jpg 2x" data-file-width="​2284"​ data-file-height="​1827"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Lưu ý chân và đỉnh đỏ của lá chắn phía trước </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​AirborneCoot.jpg/​220px-AirborneCoot.jpg"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​AirborneCoot.jpg/​330px-AirborneCoot.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​AirborneCoot.jpg/​440px-AirborneCoot.jpg 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​684"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Coot của Mỹ khi cất cánh </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​American_Coot_Flock.jpg/​220px-American_Coot_Flock.jpg"​ width="​220"​ height="​149"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​American_Coot_Flock.jpg/​330px-American_Coot_Flock.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​American_Coot_Flock.jpg/​440px-American_Coot_Flock.jpg 2x" data-file-width="​1050"​ data-file-height="​711"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Coot Mỹ thường được tìm thấy trong các đàn lớn. </​div></​div></​div> ​ <p> Coot Mỹ được mô tả lần đầu tiên bởi Johann Friedrich Gmelin vào năm 1789. Một thành viên của gia đình Rallidae, nó có ba phân loài: <i> Fulica Americaana alai </​i><​i>​ F. a. caribaea </i> và <i> F. a. ardesiaca </i>. <sup id="​cite_ref-Hoyo_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Tuy nhiên, những phân loài này đôi khi được coi là loài riêng biệt của chúng. Bao gồm các &#​39;​phân loài&#​39;​ này, có 11 thành viên của chi Fulica phân bố trên toàn cầu. <sup id="​cite_ref-tree_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ Hóa thạch Coot từ Trung Pleistocene của California đã được mô tả là <i> Fulica hesterna </i> nhưng không thể tách rời khỏi hiện tại- ngày coot của Mỹ. <sup id="​cite_ref-Olson_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Tuy nhiên, coot Pleistocene <i> Fulica shufeldti </i> (trước đây là <i> F. nhỏ </​i>​),​ nổi tiếng là một phần của hệ động vật hồ Fossil Coot Mỹ (như <i> Fulica Americaana shufeldti </i>) vì chúng chỉ khác nhau một chút về kích thước và tỷ lệ so với các loài chim còn sống. <sup id="​cite_ref-Jehl_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Cách đây vài trăm nghìn năm. <sup id="​cite_ref-Olson_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-Jehl_9-1"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p><​p>​ Tên chi của người Mỹ, <i> Fulica </​i>​là một từ mượn trực tiếp từ tiếng Latin có nghĩa là &​quot;​coot&​quot;​. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Tên gọi cụ thể <i> Americaana </i> &​quot;​Nước Mỹ&​quot;​. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Description">​ Mô tả </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2><​p> ​  Coot Mỹ có chiều dài 34 Thay43 cm (13 Chân17 in) và 58 Chân71 cm (23 Chân28 in) qua cánh. Người trưởng thành có mỏ ngắn, dày, trắng và lá chắn phía trước màu trắng, thường có một đốm nâu đỏ gần đỉnh của hóa đơn giữa hai mắt. Con đực và con cái trông giống nhau, nhưng con cái thì nhỏ hơn. Khối lượng cơ thể ở con cái dao động từ 427 đến 628 g (0,941 đến 1,385 lb) và ở con đực từ 576 đến 848 g (1.270 đến 1.870 lb). <sup id="​cite_ref-CRC_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup id="​cite_ref-Arkive_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ Chim non có vương miện màu nâu ô liu và thân màu xám. Chúng trở thành những con trưởng thành có màu khoảng 4 tháng tuổi. <sup id="​cite_ref-Hoyo_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Brooklyn_Museum_-_American_Coot_-_John_J._Audubon.jpg/​220px-Brooklyn_Museum_-_American_Coot_-_John_J._Audubon.jpg"​ width="​220"​ height="​164"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Brooklyn_Museum_-_American_Coot_-_John_J._Audubon.jpg/​330px-Brooklyn_Museum_-_American_Coot_-_John_J._Audubon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Brooklyn_Museum_-_American_Coot_-_John_J._Audubon.jpg/​440px-Brooklyn_Museum_-_American_Coot_-_John_J._Audubon.jpg 2x" data-file-width="​768"​ data-file-height="​572"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Bảo tàng Brooklyn - American Coot - John J. Audubon </​div></​div></​div> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Vocalizations">​ Vocalations </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Coot Mỹ có nhiều loại các cuộc gọi và âm thanh lặp đi lặp lại. Coots nam và nữ thực hiện các loại cuộc gọi khác nhau cho các tình huống tương tự. Các cuộc gọi báo thức nam là <i> puhlk </i> trong khi các cuộc gọi báo thức nữ là <i> poonk </i>. Ngoài ra, những con đực bị căng thẳng đi <i> puhk-cowah </i> hoặc <i> pow-ur </i> trong khi con cái gọi <i> cooah </i>. <sup id="​cite_ref-Hoyo_4-3"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Distribution_and_habitat">​ Phân bố và môi trường sống </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket"><​span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Các cục than của Mỹ được tìm thấy gần các hồ nước và hồ nước lau sậy, đầm lầy mở và các dòng sông chậm chạp. Chúng thích môi trường nước ngọt nhưng có thể tạm thời sống trong môi trường nước mặn trong những tháng mùa đông. <sup id="​cite_ref-Hoyo_4-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Môi trường sinh sản của loài rắn Mỹ kéo dài từ đầm lầy ở phía nam Quebec đến bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ và ở tận phía nam như Bắc Nam Mỹ. Những con chim từ Bắc Mỹ ôn đới phía đông dãy núi Rocky di cư đến miền nam Hoa Kỳ và miền nam British Columbia. Nó thường là một cư dân quanh năm, nơi nước vẫn mở vào mùa đông. Số lượng chim ở quanh năm gần giới hạn phía bắc của phạm vi loài dường như đang tăng lên. <sup id="​cite_ref-Henninger_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup><​sup id="​cite_ref-OOH_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p><​p>​ Di cư mùa thu xảy ra từ tháng 8 đến tháng 12, với những con đực và không sinh sản di chuyển về phía nam trước con cái và con non. Di cư mùa xuân đến phạm vi sinh sản xảy ra từ cuối tháng hai đến giữa tháng năm, với con đực và chim già di chuyển về phía Bắc đầu tiên. Đã có bằng chứng về những con chim di chuyển xa về phía bắc như Greenland và Iceland. <sup id="​cite_ref-Hoyo_4-5"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Caribbean_coot">​ Coot Caribbean </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Caribbean_coot.jpg/​220px-Caribbean_coot.jpg"​ width="​220"​ height="​176"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Caribbean_coot.jpg/​330px-Caribbean_coot.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Caribbean_coot.jpg/​440px-Caribbean_coot.jpg 2x" data-file-width="​1092"​ data-file-height="​876"/>​ <div class="​thumbcaption">​ &​quot;​Coot Caribbean&​quot;​ với lá chắn phía trước hoàn toàn trắng </​div></​div></​div> ​ <p> ở Caribbean và Greater và Lesser Antilles thiếu phần màu đỏ của tấm khiên phía trước, và trước đây được cho là một loài khác biệt, coot Caribbean (<i> Fulica caribaea </​i>​). Vào năm 2016, do nghiên cứu chỉ ra rằng đặc điểm phân biệt duy nhất giữa các cục than của Mỹ và Caribbean, sự hiện diện hay không có màu đỏ trong lá chắn phía trước, không khác biệt so với các cục than Caribbean như một số cục than của Mỹ, ở những nơi mà dân cư vùng Caribbean rất khó xảy ra , có các lá chắn hoàn toàn màu trắng và do đó, không có cách nào để phân biệt các loài một cách đáng tin cậy, và không có bằng chứng nào về các loài rắn Caribbean và Mỹ tham gia vào việc giao phối hợp nhất, <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ Hiệp hội Điểu học Mỹ đã đưa ra một cách đơn giản khu vực Caribbean của coot Mỹ. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Behavior">​ Hành vi </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Coot Mỹ là một loài có tính tập thể cao, đặc biệt là vào mùa đông, khi đàn của nó có thể lên tới hàng ngàn. <sup id="​cite_ref-Dunne_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup>​ Khi bơi trên mặt nước, các cục than của Mỹ thể hiện một loạt các thành tạo tập thể thú vị, bao gồm các dòng đơn, bơi đồng bộ mật độ cao và động lực quay cs, hình thành vũ trang rộng, và động lực cất cánh liên tiếp. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Feeding">​ Cho ăn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Con cot Mỹ có thể lặn tìm thức ăn nhưng cũng có thể tìm kiếm thức ăn trên đất liền. Nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là thảm thực vật thủy sinh, đặc biệt là tảo. Tuy nhiên, chúng là loài ăn tạp, cũng ăn động vật chân đốt, cá và các động vật thủy sinh khác. Trong mùa sinh sản, rắn có nhiều khả năng ăn côn trùng thủy sinh và động vật thân mềm, chúng chiếm phần lớn trong chế độ ăn của gà con. <sup id="​cite_ref-Hoyo_4-6"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Breeding">​ Sinh sản </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​American_coots_mating.jpg/​220px-American_coots_mating.jpg"​ width="​220"​ height="​218"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​American_coots_mating.jpg/​330px-American_coots_mating.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​American_coots_mating.jpg/​440px-American_coots_mating.jpg 2x" data-file-width="​2748"​ data-file-height="​2718"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Cặp giao phối, coots Mỹ </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Coot_to_nest.jpg/​220px-Coot_to_nest.jpg"​ width="​220"​ height="​161"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Coot_to_nest.jpg/​330px-Coot_to_nest.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Coot_to_nest.jpg/​440px-Coot_to_nest.jpg 2x" data-file-width="​2400"​ data-file-height="​1754"/>​ <div class="​thumbcaption">​ ] Coot đứng trên tổ của nó. Lưu ý mắt đỏ </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Nesting-american-coot.jpg/​220px-Nesting-american-coot.jpg"​ width="​220"​ height="​137"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Nesting-american-coot.jpg/​330px-Nesting-american-coot.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Nesting-american-coot.jpg/​440px-Nesting-american-coot.jpg 2x" data-file-width="​1999"​ data-file-height="​1241"/>​ </​div></​div> ​ <p> Mùa giao phối coot xảy ra trong tháng Năm và tháng Sáu. Một chu kỳ sinh sản điển hình bao gồm nhiều giai đoạn: ghép đôi, làm tổ, giao phối, lắng đọng trứng, ấp trứng và ấp nở. <sup id="​cite_ref-gordon_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup> ​  Coot Mỹ thường có thời gian tán tỉnh dài. Thời gian tán tỉnh này được đặc trưng bởi thanh toán, cúi đầu và nibling. Nam giới thường bắt đầu thanh toán, đó là việc chạm vào hóa đơn giữa các cá nhân. Khi liên kết cặp trở nên rõ ràng hơn, cả nam và nữ sẽ bắt đầu thanh toán chỉ với nhau chứ không phải nam hay nữ khác. Sau khi một liên kết cặp được gắn kết, cặp giao phối tìm kiếm một lãnh thổ để xây dựng một tổ. Một liên kết cặp trở nên vĩnh viễn khi một lãnh thổ làm tổ được bảo đảm. Hành vi giao phối giữa các cặp coot luôn rơi vào cùng một khuôn mẫu chung. <sup id="​cite_ref-gordon_23-1"​ class="​reference">​[23]</​sup>​ Đầu tiên con đực đuổi theo con cái. Sau đó, con cái di chuyển đến bục hiển thị và ngồi xổm với đầu dưới nước. Con đực sau đó gắn con cái, sử dụng móng vuốt và cánh của nó để giữ thăng bằng trên lưng con cái trong khi con cái đưa đầu lên trên mặt nước. Quan hệ tình dục thường mất không quá hai giây. <sup id="​cite_ref-gordon_23-2"​ class="​reference">​[23]</​sup></​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Nests">​ Nests </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Coot Mỹ là một nhà xây dựng sinh sôi nảy nở và sẽ tạo ra nhiều cấu trúc trong một mùa sinh sản. Nó làm tổ ở những vị trí được che giấu kỹ trong những cây sậy cao. Có ba loại cấu trúc chung: nền tảng hiển thị, tổ trứng và tổ ấp.  </​p> ​ <​ul><​li>​ Nền tảng hiển thị được sử dụng làm nơi trú ngụ và bị phân hủy sau khi giao hợp. </​li> ​ <li> Tổ trứng thường có đường kính 30 cm (12 in) với đường nối 30 303838 (12 1215) cho phép bố mẹ để vào và thoát mà không làm rách hai bên của tổ. Coots thường sẽ xây dựng nhiều tổ trứng trước khi chọn một tổ để đẻ trứng. </​li> ​ <li> Tổ chim bố mẹ là tổ mới được xây dựng hoặc đơn giản là đã được chuyển đổi từ tổ trứng cũ sau khi trứng nở. Chúng chỉ đơn giản là những tổ trứng lớn hơn. </​li></​ul><​p>​ Kể từ khi các cục than của Mỹ xây dựng trên mặt nước, các cấu trúc của chúng dễ dàng phân rã và có tuổi thọ ngắn. Tổ trứng và trứng bố mẹ thực sự là những chiếc bè công phu, và phải liên tục được thêm vào để duy trì hoạt động. Con cái thường làm việc nhiều nhất trong khi xây dựng. <sup id="​cite_ref-gordon_23-3"​ class="​reference">​[23]</​sup></​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Egg-laying_and_clutch_size">​ Kích thước trứng và ly hợp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Con cái gửi một quả trứng mỗi ngày cho đến khi hoàn thành việc ly hợp. Trứng thường được lắng đọng giữa hoàng hôn và nửa đêm. Thông thường, ly hợp đầu mùa và đầu tiên trung bình nhiều hơn hai quả trứng so với tổ thứ hai và ly hợp cuối mùa. Tổ yến đầu mùa nhìn thấy trung bình 9.0 trứng trên mỗi ly hợp trong khi các tổ muộn thì thấy trung bình 6,4 trứng mỗi ly hợp. Có một mối quan hệ nghịch đảo giữa trọng lượng trứng và trình tự đẻ, <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ trong đó trứng sớm hơn lớn hơn trứng được đặt sau trong trình tự. Có thể khiến một con cái cái đẻ trứng nhiều hơn bình thường bằng cách loại bỏ tất cả hoặc một phần của bộ ly hợp của nó. Đôi khi, một con cái có thể từ bỏ bộ ly hợp nếu loại bỏ đủ trứng. Tuy nhiên, Coots không đáp ứng với việc bổ sung trứng thử nghiệm bằng cách đẻ ít trứng hơn. <sup id="​cite_ref-continuouslaying_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup></​p><​p>​ Coot Mỹ là một loài tái sinh dai dẳng và sẽ thay thế bộ ly hợp bị mất bằng cái mới trong vòng hai ngày sau khi bị mất ly hợp trong quá trình lắng đọng. Một nghiên cứu cho thấy 68% số ly hợp bị phá hủy cuối cùng đã được thay thế. Ly hợp lồng lại thường nhỏ hơn so với ly hợp ban đầu bằng một hoặc hai quả trứng, nhưng điều này có thể được quy cho sự khác biệt về thời gian và chất lượng môi trường thay vì thức ăn hoặc dự trữ dinh dưỡng và sẵn có. <sup id="​cite_ref-factorsaffecting_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p><​p>​ Con cái trẻ sinh sản muộn hơn trong mùa và sinh sản nhỏ hơn trứng hơn con cái lớn tuổi. Con cái của chúng cũng nhỏ hơn. Tuy nhiên, không có sự khác biệt về kích thước ly hợp giữa con cái già và con cái như ở các loài chim khác. <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Incubation_and_hatching">​ Ủ và ấp trứng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Thời gian bắt đầu ủ trong chuồng Mỹ là biến, và có thể bắt đầu ở bất cứ đâu từ sự lắng đọng của quả trứng đầu tiên cho đến khi bộ ly hợp được lắng hoàn toàn. Bắt đầu ủ trước khi đặt toàn bộ ly hợp là một thực tế không phổ biến ở các loài chim. <sup id="​cite_ref-anexperimentalstudy_28-0"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ Sau khi quá trình ủ bắt đầu, nó tiếp tục mà không bị gián đoạn. Coots nam và nữ chia sẻ trách nhiệm ươm tạo, nhưng con đực làm hầu hết các công việc trong thời gian ủ bệnh 21 ngày. Con cái sẽ bắt đầu tổ lại ly hợp trong trung bình sáu ngày nếu ly hợp bị phá hủy trong thời gian ủ. <sup id="​cite_ref-factorsaffecting_26-1"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p><​p>​ Thứ tự nở thường theo trình tự giống như thứ tự đặt. Bất kể kích thước ly hợp, tám là kích thước tối đa điển hình của một con cá bố mẹ. Việc bỏ trứng là một sự xuất hiện thường xuyên giữa các cục vì con cái thường sẽ ký gửi hơn tám quả trứng. Kích thước cá bố mẹ giới hạn thời gian ấp trứng và khi một số lượng gà con nhất định nở ra những quả trứng còn lại sẽ bị bỏ rơi. Cơ chế bỏ trứng vẫn chưa được khám phá. Những hạn chế về nguồn thức ăn có thể hạn chế số lượng trứng bố mẹ cho nở hoặc những quả trứng còn lại có thể không cung cấp đủ kích thích thị giác hoặc xúc giác để khơi gợi hành vi ấp trứng. <sup id="​cite_ref-anexperimentalstudy_28-1"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ Một con rắn Mỹ có thể bị buộc phải ấp nhiều trứng hơn so với bình thường. Tuy nhiên, những đứa con bổ sung này phải chịu tỷ lệ tử vong cao hơn do không đủ khả năng ấp trứng hoặc khả năng cho ăn. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Maternal_effects">​ Ảnh hưởng của mẹ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Hormone được truyền từ mẹ vào trứng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của con cái, hành vi và các tương tác xã hội. Những đóng góp nongenetic của người mẹ được gọi là tác dụng của mẹ. Ở coot Mỹ, hai mức độ biến đổi androgen và testosterone đã được phát hiện trong trường hợp biến thể trong ly hợp và giữa ly hợp. Trong cùng một ly hợp, trứng được đặt sớm hơn trong chuỗi có mức testosterone cao hơn trứng được đặt sau đó trong chuỗi. Con cái đẻ ba ly hợp gửi nhiều androgen vào lòng đỏ của chúng hơn con cái chỉ đẻ một hoặc hai ly hợp. <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Brood_parasitism">​ Ký sinh trùng Brood </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Loài rắn Mỹ có chiến lược sinh sản hỗn hợp, và ký sinh trùng ấp trứng là một phương pháp sinh sản thay thế phổ biến. Trong một nghiên cứu kéo dài 4 năm, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 40% số tổ bị ký sinh và 13% số trứng được đẻ bởi những con cái không phải là tổ của chúng. <sup id="​cite_ref-lyon_31-0"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Tăng thành công sinh sản dưới những hạn chế về mặt xã hội và sinh thái là chủ yếu lý do cho ký sinh trùng brood. Con cái Floater không có lãnh thổ hoặc tổ sử dụng ký sinh trùng ấp trứng làm phương pháp sinh sản chính của chúng, nếu chúng sinh sản. Những con cái khác có thể tham gia ký sinh trùng ấp trứng nếu bộ ly hợp hoàn chỉnh một phần của chúng bị phá hủy. Hành vi ký sinh của tôm bố mẹ là phổ biến nhất ở những con cái đang cố gắng tăng tổng số con của chúng. Cung cấp thực phẩm là yếu tố hạn chế sự sống sót của gà con và chết đói là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh cho gà. Con cái ký sinh vượt qua giới hạn chăm sóc của cha mẹ bằng cách cho ăn bằng cách đẻ thêm trứng ký sinh ngoài tổ bình thường của chúng. <sup id="​cite_ref-lyon_31-1"​ class="​reference">​[31]</​sup></​p><​p>​ Khi một con cái ký sinh đẻ trứng trong tổ của con cái chủ, con cái chủ sẽ trải qua tốc độ lắng đọng hai quả trứng mỗi ngày. Con cái ký chủ có thể nhận ra trứng ký sinh khi mô hình lắng đọng trứng lệch khỏi mô hình một trứng truyền thống mỗi ngày. <sup id="​cite_ref-continuouslaying_25-1"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ Sự xuất hiện của ký sinh trùng ấp trứng có thể bị ảnh hưởng bởi kích thước cơ thể của con cái ký sinh tiềm năng so với con cái ký chủ tiềm năng. Con cái ký sinh thường lớn hơn so với các vật chủ của chúng, nhưng trung bình, không có sự khác biệt về kích thước giữa ký sinh trùng và vật chủ. <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup></​p><​p>​ Coot Mỹ, không giống như các loài ký sinh khác, có khả năng nhận biết và loại bỏ gà con ký sinh. brood. <sup id="​cite_ref-Shizuka_2009_223–226_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Cha mẹ hung hăng từ chối gà con ký sinh bằng cách mổ chúng mạnh mẽ, nhấn chìm chúng, ngăn chúng vào tổ, v.v. Chúng học cách nhận ra gà con của mình bằng cách in dấu hiệu từ gà con đầu tiên nở ra. Gà con mới nở là một tài liệu tham khảo mà bố mẹ phân biệt giữa những con gà con mới nở. Gà con không phù hợp với dấu hiệu in dấu sau đó được công nhận là gà con ký sinh và bị từ chối. <sup id="​cite_ref-Shizuka_2009_223–226_6-2"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​ Nhận biết gà con làm giảm chi phí liên quan đến ký sinh trùng và coots là một trong ba loài chim mà hành vi này đã phát triển. Điều này là do thứ tự nở có thể dự đoán được trong trứng ký sinh trùng Trứng chủ sẽ nở một cách đáng tin cậy trước khi trứng ký sinh. Ở các loài khác, nơi mà trật tự nở không đáng tin cậy, có nguy cơ đánh dấu sai trên một con gà ký sinh trước và sau đó từ chối gà con của chúng. Ở những loài này, chi phí của việc vô tình in sai là lớn hơn lợi ích của việc từ chối gà con ký sinh trùng. <sup id="​cite_ref-Shizuka_2009_223–226_6-3"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Chick_ornaments">​ Đồ trang trí cho gà </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Fulica_americana3.jpg/​220px-Fulica_americana3.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Fulica_americana3.jpg/​330px-Fulica_americana3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Fulica_americana3.jpg/​440px-Fulica_americana3.jpg 2x" data-file-width="​3413"​ data-file-height="​2560"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Coot của Mỹ với hai gà con </​div></​div></​div> ​ <p> Đối với sự lựa chọn của cha mẹ về những đặc điểm phóng đại, trang trí ở con cái đã được tìm thấy trong các cục than của Mỹ. <sup id="​cite_ref-Lyon_1994_240–242_33-0"​ class="​reference">​[33]</​sup>​ Gà con Mỹ đen có những sợi trang trí có đầu màu cam dễ thấy bao phủ nửa thân trước của chúng được gọi là đồ trang trí gà con cuối cùng bị tẩy trắng sau sáu ngày. Đặc điểm phóng đại, có màu sắc rực rỡ này làm cho gà con coot dễ bị săn mồi hơn và không hỗ trợ điều chỉnh nhiệt, nhưng vẫn được lựa chọn bởi sự lựa chọn của cha mẹ. Những luồng này không cần thiết cho khả năng sống của gà, nhưng việc trang trí gà tăng lên làm tăng khả năng gà sẽ được cha mẹ chọn làm mục yêu thích. Thao tác thử nghiệm trang trí gà con bằng cách cắt các chùm sáng đã cho thấy rằng cha mẹ thích gà con trang trí hơn những con không trang trí. <sup id="​cite_ref-Lyon_1994_240–242_33-1"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Predation">​ Dự đoán </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> trứng của nó và, kết hợp với môi trường làm tổ được bảo vệ của chúng, chắc chắn sẽ giúp giảm tổn thất trứng và con non cho tất cả trừ những kẻ săn mồi kiên quyết và hiệu quả nhất. Đôi khi, những con quạ Mỹ, ma thuật mỏ đen và chim nhạn của Forster đôi khi có thể lấy trứng. Những kẻ săn mồi động vật có vú (bao gồm cáo đỏ, chó sói, chồn hôi và gấu trúc) thậm chí còn ít có khả năng ăn thịt tổ, mặc dù tổ thường xuyên bị phá hủy bởi xạ hương. Ngược lại, hành vi táo bạo của những con trưởng thành chưa trưởng thành và trưởng thành dẫn đến việc chúng trở thành con mồi với sự đều đặn tương đối một khi ra khỏi mùa sinh sản. Những kẻ săn mồi thường xuyên, không làm tổ trong mùa bao gồm những con cú có sừng lớn, những con chó săn phía bắc, đại bàng hói, đại bàng vàng, cá sấu Mỹ, cá bơn, hải âu đen tuyệt vời và hải âu California. Trên thực tế, các cục than có thể chiếm hơn 80% khẩu phần ăn của đại bàng hói. <sup id="​cite_ref-Brisbin_Jr.Mowbray2002_34-0"​ class="​reference">​[34]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_culture">​ Trong văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trên bờ biển Louisiana, từ Cajun cho coot là [19659097] pouldeau </​b></​i>​từ tiếng Pháp có nghĩa là &​quot;​coot&​quot;,​ <i> poule d&#​39;​eau </i> - nghĩa đen là &​quot;​hen nước&​quot;​. Coot có thể được sử dụng để nấu ăn; Nó là một phần phổ biến trong ẩm thực Cajun, ví dụ như là một thành phần cho món gumbos được nấu tại nhà bởi những người săn vịt. <sup id="​cite_ref-Gumbo_35-0"​ class="​reference">​[35]</​sup></​p><​p>​ Con chim là linh vật của đội bóng chày Minor League Mud Mud. <sup id="​cite_ref-Toledo_Mudhens_36-0"​ class="​reference">​[36]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Conservation_and_threats">​ Bảo tồn và đe dọa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Coot Mỹ được liệt kê trong &​quot;​danh sách ít quan tâm nhất&​quot;​ của Danh sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng của IUCN. Chúng là phổ biến và phổ biến, và đôi khi thậm chí được coi là một dịch hại. Chúng hiếm khi là mục tiêu của thợ săn vì thịt của chúng không được coi là tốt như vịt; mặc dù một số được bắn cho thể thao, đặc biệt là ở miền đông nam Hoa Kỳ. Bởi vì chúng được tìm thấy ở các vùng đất ngập nước, các nhà khoa học sử dụng chúng để theo dõi mức độ độc tố và các vấn đề ô nhiễm trong các môi trường này. &​quot;<​i>​ Fulica Americaana </​i>&​quot;​. <i> Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN </i>. IUCN. <b> 2016 </b>: e.T62169677A95190980. doi: 10.2305 / IUCN.UK.2016-3.RLTS.T62169677A95190980.en <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 13 tháng 1 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+IUCN+Red+List+of+Threatened+Species&​rft.atitle=Fulica+americana&​rft.volume=2016&​rft.pages=e.T62169677A95190980&​rft.date=2016&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2305%2FIUCN.UK.2016-3.RLTS.T62169677A95190980.en&​rft.au=BirdLife+International&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F62169677%2F0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmerican+coot"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Cornell-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ c </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ d </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ e </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ f </​b></​i>​ </​sup><​span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Coot Mỹ&​quot;​. <i> allaboutbirds.org </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=allaboutbirds.org&​rft.atitle=American+Coot&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.allaboutbirds.org%2Fguide%2Famerican_Coot%2Flifehistory&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmerican+coot"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Gullion_2-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Gullion, Gordon W. (1952). &​quot;​Hiển thị và các cuộc gọi của Coot Mỹ&​quot;​. <i> Bản tin Wilson </i>. <b> 64 </b> (2): 83 Từ97. doi: 10.2307 / 4158081 (không hoạt động 2018-06-23). JSTOR 4158081. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Wilson+Bulletin&​rft.atitle=The+Displays+and+Calls+of+the+American+Coot&​rft.volume=64&​rft.issue=2&​rft.pages=83-97&​rft.date=1952&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F4158081&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F4158081&​rft.aulast=Gullion&​rft.aufirst=Gordon+W.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmerican+coot"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Hoyo-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ c </​b></​i>​ 19659097] d </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ e </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ f </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ g </​b></​i>​ ] <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Hoyo, Josep del (1996). <i> Cẩm nang về các loài chim trên thế giới </i>. Lynx Edicions. ISBN 8487334202. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z 
 +Mẫu quạt trần đèn đồng đẹp và độc đáo 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Trên thị trường nội thất hiện nay, quạt trần đèn là sản phẩm nội thất được đánh giá là đang rất HOT, không chỉ mang đến tiện ích còn đem lại tính thẩm mỹ cao cho không gian. Trong đó có dòng sản phẩm đèn quạt trần bằng đồng bền chắc được nhập khẩu chính hãng không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn đảm bảo chất lượng tốt. Đèn quạt trần đồng không chỉ là giải pháp giải nhiệt mùa hè hay là nguồn sáng cho không gian sống mà còn là một phụ kiện trang trí hàng đầu cho nhiều gia đình muốn tạo dựng không gian sống sang trọng, đẳng cấp.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">&​gt;&​gt;​Xem thêm: Mẫu quạt trần đèn LED cao cấp, độc đáo cho phòng khách thêm hiện đại và sang trọng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​45225"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-den-quat-tran-dong-nhap-khau-dep-hien-dai-moi-nhat-2018/​den-quat-tran-dep-va-sang-trong15/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15.jpg"​ data-orig-size="​920,​920"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Quạt trần đèn đồng cho phòng khách thêm đẹp và đẳng cấp&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-45225 size-full"​ title="​Quạt trần đèn cánh đồng cho phòng khách thêm sang trọng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15.jpg"​ alt="​Quạt trần đèn cánh đồng cho phòng khách thêm sang trọng"​ width="​920"​ height="​920"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15-768x768.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong15-150x150.jpg 150w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​br/>​Điểm nhấn của quạt trần đèn đồng không chỉ bởi chất liệu đồng có độ bền cao hay cánh quạt tạo gió mà còn ở phong cách thiết kế đa dạng với nhiều họa tiết kiểu cách ấn tượng, độc đáo gây ấn tượng cho khách hàng từ ánh nhìn đầu tiên. Đây cũng là yếu tố quan trọng mang đến nhiều không gian sống mới lạ, hiện đại cho không gian mà nó hiện diện. Bài viết dưới đây Vietnamarch xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng mẫu những mẫu đèn quạt trần đồng cực kì sang trọng, hiện đại nhé!!</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify"><​span id="​1_Nhung_mau_den_quat_tran_dong_hien_dai_va_sang_trong"><​span style="​font-size:​ 10pt">​1. Những mẫu đèn quạt trần đồng hiện đại và sang trọng.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Chiếc quạt trần đèn này được thiết kế từ các nguyên liệu an toàn có độ bền cao, các bóng đèn đặt vào giữa tâm quạt với mức ánh sáng phù hợp. Độ sáng khác nhau rất tự nhiên êm dịu và lung linh phù hợp với tính năng của từng căn phòng. Ngoài ra với thiết kế nhỏ gọn, rất an toàn cho người sử dụng và đem lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng. Mẫu đèn trang trí cao cấp này có các hoa văn tinh sảo, thiết kế bằng chất liệu đồng cao cấp khiến cho không gian thêm sang trọng, đẳng cấp, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​45218"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-den-quat-tran-dong-nhap-khau-dep-hien-dai-moi-nhat-2018/​den-quat-tran-dep-va-sang-trong2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2.jpg"​ data-orig-size="​920,​920"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-45218 size-full"​ title="​Quạt trần đèn đồng độc đáo và sang trọng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2.jpg"​ alt="​Quạt trần đèn đồng độc đáo và sang trọng"​ width="​920"​ height="​920"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2-768x768.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong2-150x150.jpg 150w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Thiết kế này là mẫu đèn thiết kế đa năng thông minh, bạn không cần phải mất thời gian hay công sức đứng lên bật mà có thể sử dụng điều khiển từ xa rất tiện lợi. Sử dụng 2 chất liệu nhập khẩu cao cấp và có độ bền cao là đồng và thủy tinh, sản phẩm có tuổi thọ cao, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà không cần lo sửa chữa. Màu đồng trên thân quạt kết hợp hài hòa với sắc vàng lấp lánh của thủy tinh trên chao đèn cùng với thiết kế hoa văn uốn lượn đem đến không gian sang trọng, đẳng cấp thể hiện uy quyền, gu thẩm mỹ của gia chủ.<​img data-attachment-id="​45219"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-den-quat-tran-dong-nhap-khau-dep-hien-dai-moi-nhat-2018/​den-quat-tran-dep-va-sang-trong4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong4.jpg"​ data-orig-size="​920,​905"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong4"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong4.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-45219 size-full"​ title="​Quạt trần đèn đồng sang trọng và đẳng cấp" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong4.jpg"​ alt="​Quạt trần đèn đồng sang trọng và đẳng cấp" width="​920"​ height="​905"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong4-768x755.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Chiếc đèn quạt trần đồng cao cấp được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế kết hợp với màu đồng cổ từ khung đèn đã mang đến một sản phẩm có tính mỹ quan cao, tạo ra không gian sống sang trọng, đẳng cấp cho mỗi gia đình sở hữu nó. Những đường nét trên khung đèn được chạm khắc tinh tế, bền chắc, bao quanh chao đèn thủy tinh trắng chính là điểm thu hút ánh nhìn của mẫu đèn này. Không chỉ được đánh giá cao về thiết kế, mẫu quạt trần đèn hiện đại này còn được làm từ chất liệu đồng và thủy tinh có độ bền cao tạo mang đến chất lượng cao cho sản phẩm, được nhiều gia chủ có ý định sử dụng lâu dài lựa chọn</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​ <img data-attachment-id="​45221"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-den-quat-tran-dong-nhap-khau-dep-hien-dai-moi-nhat-2018/​den-quat-tran-dep-va-sang-trong5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong5.jpg"​ data-orig-size="​920,​691"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong5"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong5.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-45221 size-full"​ title="​Quạt trần đèn đồng tô điểm cho không gian nhà bạn" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong5.jpg"​ alt="​Quạt trần đèn đồng tô điểm cho không gian nhà bạn" width="​920"​ height="​691"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong5-768x577.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Chiếc đèn quạt trần có cánh bằng đồng nhập khẩu được nhà sản xuất ưu ái sử dụng chất liệu đồng rắn chắc cùng chất liệu thủy tinh cao cấp để làm ra. Với việc sử dụng những chất liệu có độ bền cao này chính là động thái tuyên bố đảm bảo chất lượng tốt, tuổi thọ cao cho chiếc đèn. Thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại với chao đèn hình lồng bàn úp ngược tinh tế, ấn tượng đã tạo nên một mẫu đèn có thiết kế đơn giản đỉnh cao, mang đến sự trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống cho không gian sở hữu mẫu đèn. Điểm nhấn của chiếc đèn chính là việc tích hợp công năng làm mát của quạt trần cùng với hệ thống đèn led chiếu sáng ổn định, thân thiện với thị giác</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​img data-attachment-id="​45229"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-den-quat-tran-dong-nhap-khau-dep-hien-dai-moi-nhat-2018/​den-quat-tran-dep-va-sang-trong22/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong22.jpg"​ data-orig-size="​920,​1052"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong22"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong22.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong22.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-45229 size-full"​ title="​Quạt trần đèn đồng đẹp và hiện đại"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong22.jpg"​ alt="​Quạt trần đèn đồng đẹp và hiện đại"​ width="​920"​ height="​1052"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong22.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Den-quat-tran-dep-va-sang-trong22-768x878.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​h2 style="​text-align:​ justify"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_cung_cap_den_quat_tran_dep_gia_tot"><​span id="​4_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_mau_ban_tra"​ style="​font-size:​ 10pt">​2. Liên hệ đơn vị cung cấp đèn quạt trần đẹp giá tốt.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn thiết kế nội thất chuyên nghiệp và sở hữu mẫu đèn quạt trần ấn tượng trên cũng như nhiều sản phẩm nội thất hấp dẫn khác nhé! Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế và sản xuất mẫu đèn quạt trần và nhiều sản phẩm nội thất khác cho mọi khách hàng trên toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6, 8h30 – 12h30 T7</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Người viết: Lê Thị Hồng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​ </​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​10</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Mẫu quạt trần đèn đồng đẹp và độc đáo </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4329.txt · Last modified: 2018/12/20 02:55 (external edit)