User Tools

Site Tools


home3191

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3191 [2018/12/20 02:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Nebraska, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Geneva </b> là một thành phố và là quận của quận Fillmore, Nebraska, Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-GR6_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Dân số là 2.217 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Geneva được thành lập vào năm 1871. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Nó được đặt theo tên của Geneva, ở Thụy Sĩ, <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ có lẽ thông qua Geneva, New York. Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Geneva nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 31′35 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 36′7 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.52639 ° N 97.60194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.52639; -97,60194 [19659017] (40,526288, -97,​601885). [19659018] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 2,04 dặm vuông (5,28 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659019] Thành phố đóng vai trò là quận Fillmore và là nơi có Tòa án Hạt Fillmore lịch sử. Tòa nhà gạch hai tầng này được xây dựng vào năm 1894 và có một tháp đồng hồ ba tầng nổi bật được lắp đặt bởi thợ kim hoàn W.P. McCall vào năm 1909. Tòa án đã trải qua một dự án phục hồi và bảo tồn hàng triệu đô la và được liệt kê trên Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia.  </​p><​p>​ Geneva nằm khoảng 24 dặm về phía nam của Interstate 80 với Mỹ Route 81, mà là một phần của đường cao tốc Pan American, kết nối Canada đến Mexico. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 376 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.580 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 320.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ −2,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.741 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.768 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.662 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6.0% [196590] 1.888 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.031 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.352 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.275 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 273.330 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.400 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.310 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.226 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.217 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.162 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ Ước tính năm 2012 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 2.217 người, 926 hộ gia đình và 585 thành phố. Mật độ dân số là 1.086,8 người trên mỗi dặm vuông (419,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 1.061 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 520,1 mỗi dặm vuông (200,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 95,9% da trắng, 1,3% người Mỹ gốc Phi, 0,9% người Mỹ bản địa, 0,7% từ các chủng tộc khác và 1,2% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 3,1% dân số.  </​p><​p>​ Có 926 hộ gia đình trong đó 27,9% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 53,2% là vợ chồng sống chung, 7,0% có chủ nhà là nữ không có chồng, 2,9% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 36,8% là những người không phải là gia đình. 34,4% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 19,5% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,25 và quy mô gia đình trung bình là 2,87.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 44,3 năm. 26,2% cư dân dưới 18 tuổi; 5,2% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 19,4% là từ 25 đến 44; 24,6% là từ 45 đến 64; và 24,4% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 46,5% nam và 53,5% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số năm 2000, có 2.226 người, 957 hộ gia đình và 618 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.486,5 người trên mỗi dặm vuông (573.0 / km²). Có 1.050 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 701,2 mỗi dặm vuông (270,3 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 99,01% da trắng, 0,04% người Mỹ gốc Phi, 0,27% người Mỹ bản địa, 0,45% từ các chủng tộc khác và 0,22% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,81% dân số.  . 33,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 18,4% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,24 và quy mô gia đình trung bình là 2,83.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 23,1% dưới 18 tuổi, 5,1% từ 18 đến 24, 23,2% từ 25 đến 44, 23,2% từ 45 đến 64 và 25,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 44 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 89,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 81,4 nam.  </​p><​p>​ Tính đến năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 32.500 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40.096 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,357 so với $ 17,534 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 18,349. Khoảng 2,4% gia đình và 5,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 3,2% những người dưới 18 tuổi và 7,1% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số và đơn vị nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng về tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR6-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Burr, George L. (1921). <i> Lịch sử của các hạt Hamilton và Clay, Nebraska, Tập 1 </i>. S.J. Công ty xuất bản Clarke. tr. 110. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Hamilton+and+Clay+Counties%2C+Nebraska%2C+Volume+1&​rft.pages=110&​rft.pub=S.J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1921&​rft.au=Burr%2C+George+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DInM_AAAAYAAJ%26pg%3DPA110%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Boye, Alan (2007). <i> Hướng dẫn bên đường hoàn chỉnh đến Nebraska </i>. Nhà in Đại học Nebraska. tr. 82. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Complete+Roadside+Guide+to+Nebraska&​rft.pages=82&​rft.pub=University+of+Nebraska+Press&​rft.date=2007&​rft.au=Boye%2C+Alan&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D1ON6kaw0nXIC%26lpg%3DPP1%26pg%3DPA82%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Công ty đường sắt Chicago và Tây Bắc (1908). <i> Lịch sử về nguồn gốc của các địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. tr. 75. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=75&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA75&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 19 tháng 10, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.au=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2012&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 19 tháng 10 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 19 tháng 10, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2012&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2012%2FSUB-EST2012-3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1252 ​ Cached time: 20181212042520 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.520 seconds ​ Real time usage: 0.679 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4781/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 74292/​2097152 bytes  Template argument size: 9460/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 29246/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.232/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.69 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 599.537 1 -total ​  ​52.90% 317.159 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​32.29% 193.561 1 Template:​Infobox ​  ​21.50% 128.889 1 Template:​Reflist ​  ​15.44% 92.576 8 Template:​Cite_web ​  ​10.33% 61.918 1 Template:​Short_description ​  8.61% 51.599 1 Template:​Commons_category ​  7.38% 44.266 2 Template:​Coord ​  6.68% 40.022 3 Template:​Convert ​  5.76% 34.516 1 Template:​US_Census_population ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123891-0!canonical and timestamp 20181212042520 and revision id 849052397 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Thiết kế nội thất căn hộ Tân Hoàng Minh diện tích 200m2 sang trọng đẳng cấp 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Vietnamarch giới thiệu đến bạn phương án thiết kế căn hộ Tân Hoàng Minh, thuộc chung cư D’. Le Pont D’or – 36 Hoàng cầu – Tân Hoàng Minh. Phương án thiết kế đưa ra dựa trên yêu cầu của chủ nhà: mong muốn mở rộng công năng phòng bếp, thiết kế nội thất theo phong cách sang trọng và đẳng cấp. Nét mới, độc đáo mà chúng tôi mang đến trong thiết kế này là bức tường sống, ga trải giường satin, những bức tường bằng đá cẩm thạch và sàn, và tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được kết hợp hài hòa tâm điểm của không gian.</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Thiết kế nội thất chung cư Park Hill Times City tòa Park 10 căn hộ 140m2 / Mẫu thiết kế phòng khách đẹp sang trọng dành riêng cho biệt thự Vinhomes Riverside</​span></​span></​strong></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23353"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh-dien-tich-200m2-sang-trong-dang-cap/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh06.jpg"​ data-orig-size="​920,​814"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh06.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-23353 size-full"​ title="​Cách bày trí độc đáo với những nội thất xa xỉ ở phòng khách"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh06.jpg"​ alt="​Cách bày trí độc đáo với những nội thất xa xỉ ở phòng khách"​ width="​920"​ height="​814"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tổng thể mặt bằng của căn hộ Tân Hoàng Minh</​span></​p><​h2><​span id="​1Hien_dai_va_doc_dao_trong_phong_khach_cua_can_ho_Tan_Hoang_Minh"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1.Hiện đại và độc đáo trong phòng khách của căn hộ Tân Hoàng Minh</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế phòng khách với tông màu tối –một trong những màu nằm trong top màu sắc được ưa chuộng hiện nay.Cách sắp xếp hiện đại từ những chiếc tủ gỗ màu nâu giản dị, bộ ghế sofa văng da nâu nhẹ nhàng và kệ sách độc đáo được lựa chọn màu sáng để tạo điểm nhấn trong căn phòng. Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại với thiết kế đèn chùm ống dài với tông màu nhẹ nhàng làm ấm áp cả căn phòng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23355"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh-dien-tich-200m2-sang-trong-dang-cap/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh08/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh08.jpg"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh08"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh08.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh08.jpg"​ class="​alignnone wp-image-23355 size-full"​ title="​Cách bày trí độc đáo với những nội thất xa xỉ ở phòng khách"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh08.jpg"​ alt="​Cách bày trí độc đáo với những nội thất xa xỉ ở phòng khách"​ width="​920"​ height="​518"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Cách bày trí độc đáo với những nội thất xa xỉ ở phòng khách</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không chỉ dừng lại sự kết hợp độc đáo bởi những bức tường và các kết hợp nội thất sáng tạo, mà còn thiết kế độc đáo vô cùng bởi kệ sách truyền thống đa hình dạng khác nhau nhưng lại kết hợp với nhiều tầng và tạo nên một kệ sách hoàn toàn khác biệt.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Can_bep_rong_dep_sang_trong_voi_do_noi_that_cao_cap"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​2. Căn bếp rộng, đẹp, sang trọng với đồ nội thất cao cấp. </​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chỉ vọn vẹn chừng 30m2 nhưng căn bếp được thiết kế vô cùng sang chảnh với thiết kế tủ âm cách tường, tông màu nâu đậm sáng phối hợp cùng màu xám hiện đại. Có lẽ sự kết hợp độc đáo này khó mà có thể nghĩ ra được, “hòn đảo nâu” được thiết kế theo kiểu dáng cổ điển vintage – phong cách yêu chuộng hiện nay. Căn bếp mang khuynh hướng thân thiện với thiên nhiên được thiết kế khung cửa sổ rộng lớn. Những chiếc đèn chùm cách điệu không hề cầu kì và được thiết kế giản đơn nhằm trang trí đẹp mắt cho căn bếp.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23348"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh-dien-tich-200m2-sang-trong-dang-cap/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh01.jpg"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất căn hộ Tân Hoàng Minh diện tích 200m2 sang trọng đẳng cấp" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất căn hộ Tân Hoàng Minh diện tích 200m2 sang trọng đẳng cấp&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-23348 size-full"​ title="​Căn bếp sang trọng và đẹp mắt với thiết kế vintage cổ điển"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh01.jpg"​ alt="​Căn bếp sang trọng và đẹp mắt với thiết kế vintage cổ điển"​ width="​920"​ height="​518"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Căn bếp sang trọng và đẹp mắt với thiết kế vintage cổ điển</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">&​gt;&​gt;​ Xem thêm các mẫu tủ bếp cao cấp tại đây.</​span></​strong></​p><​h2><​span id="​3Hoan_hao_va_sang_trong_o_ban_an"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​3.Hoàn hảo và sang trọng ở bàn ăn</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng bếp và phòng ăn được chủ nhà đặc biệt yêu cầu chú trọng, không chỉ có một không gian rộng, thoáng hơi hưởng mở mà đồ nội thất phải đầy đủ tiện nghi và hiện đại.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chiếc bàn ăn được thiết kế độc đáo với những chiếc ghế thế kỉ 15 sáng tạo và đặc biệt. Cách set up theo phong cách Châu Âu hiện đại, chiếc đèn ống dài được thiết kế theo kiểu hiện đại và cổ điển, bên cạnh đó bàn ăn cũng được bày trí gần khung cảnh ánh sáng để có thể nhìn ngắm cảnh vật xung quang rõ ràng nhất.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23351"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh-dien-tich-200m2-sang-trong-dang-cap/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-23351 size-full"​ title="​Bàn ăn theo phong cách châu Âu hiện đại"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04.jpg"​ alt="​Bàn ăn theo phong cách châu Âu hiện đại"​ width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh04-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bàn ăn theo phong cách châu Âu hiện đại</​span></​p><​h2><​span id="​4Thiet_ke_phong_ngu_voi_nhieu_cach_thiet_ke_noi_that_khac_nhau"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​4.Thiết kế phòng ngủ với nhiều cách thiết kế nội thất khác nhau</​strong></​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hai phòng ngủ lớn được thiết kế mang cá tính riêng của từng chủ nhân.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ một khá rộng và được thiết kế sang trọng với màu xanh lam lạ mắt. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23350"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh-dien-tich-200m2-sang-trong-dang-cap/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh03.jpg"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-23350 size-full"​ title="​Màu sắc sang chảnh và thiết kế độc đáo giúp trẻ tăng trí tưởng tượng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh03.jpg"​ alt="​Màu sắc sang chảnh và thiết kế độc đáo giúp trẻ tăng trí tưởng tượng"​ width="​920"​ height="​518"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Màu sắc lạ mắt </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ số 2 kết hợp nhiều màu tươi sáng hơn </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Một bức tường sống động với thiết kế tường được bao phủ cây xanh để trung hòa không khí trong căn phòng. Màu sắc được thiết kế với gam màu kem sang trọng, nội thất theo khuynh hướng hiện đại, mỗi bức tường đều được thiết kế đẹp mắt với những kệ sách sáng tạo. Qua việc thiết kế phòng ngủ thấy được phần nào tính cách yêu thiên nhiên, cởi mở và luôn hài hòa với mọi người xung quanh.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23354"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh-dien-tich-200m2-sang-trong-dang-cap/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh07/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh07.jpg"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh07"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh07.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh07.jpg"​ class="​alignnone wp-image-23354 size-full"​ title="​Lịch lãm và nhẹ nhàng trong thiết kế phòng ngủ master"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-tan-hoang-minh07.jpg"​ alt="​Lịch lãm và nhẹ nhàng trong thiết kế phòng ngủ master"​ width="​920"​ height="​518"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch lãm và nhẹ nhàng trong thiết kế phòng ngủ master</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mỗi phòng ngủ đều có vẻ đẹp sang trọng khác nhau. Các phòng ngủ master được thiết kế bức tường sống động với nhiều cây xanh, rực rỡ trong sáng của mình. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>&​gt;&​gt;​ Xem thêm các dự án chung cư đã và đang được chúng tôi tư vấn, thiết kế cho khách hàng.</​strong></​span></​p><​h2><​span id="​5_Lien_he_don_vi_chuyen_kien_truc_va_noi_that"><​span id="​6_Lien_he_don_vi_chuyen_thiet_ke_noi_that_biet_thu_Vinhomes_Riverside"​ style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_ke_noi_that_biet_thu_Vinhomes_Riverside">​5. Liên hệ đơn vị chuyên kiến trúc và nội thất.</​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hãy đến với công ty Vietnamarch để được sự giúp đỡ từ những con người chuyên nghiệp, đa dạng và tràn đầy ý tưởng để góp phần tạo nên không gian sống hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Kiến trúc nội thất Vietnamarch.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Địa chỉ: 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Điện thoại: 04.6681.2328 – Hotline:<​strong>​ 0918.248.297.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​286</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế nội thất căn hộ Tân Hoàng Minh diện tích 200m2 sang trọng đẳng cấp </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3191.txt · Last modified: 2018/12/20 02:55 (external edit)