User Tools

Site Tools


home3188

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3188 [2018/12/20 02:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div> ​ <p> Thị trấn ở Indiana, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Geneva </b> là một thị trấn thuộc thị trấn Wabash, Hạt Adams, Indiana, Hoa Kỳ. Dân số là 1.293 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. Geneva là địa điểm của Limberlost Cabin, ngôi nhà của nhà văn và nhà tự nhiên học Gene Stratton Porter. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Geneva đã bắt đầu vào năm 1871 khi các thị trấn đối thủ của Alexander và Buffalo sáp nhập. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Nó được đặt theo tên của Geneva, ở Thụy Sĩ. Bưu điện đầu tiên tại Geneva được thành lập vào năm 1872. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Downtown_Geneva%2C_Indiana.jpg/​220px-Downtown_Geneva%2C_Indiana.jpg"​ width="​220"​ height="​124"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Downtown_Geneva%2C_Indiana.jpg/​330px-Downtown_Geneva%2C_Indiana.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Downtown_Geneva%2C_Indiana.jpg/​440px-Downtown_Geneva%2C_Indiana.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​1584"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Các doanh nghiệp ở quận lịch sử trung tâm thành phố Geneva </​div></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Geneva nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 35 33 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 57′36 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.59250 ° N 84.96000 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.59250; -84,96000 [19659017] (40,592401, -84,​960054). [19659018] Theo điều tra dân số năm 2010, Geneva có tổng diện tích là 1,23 dặm vuông (3,19 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 1,09 dặm vuông (2,82 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 88,62%) là đất và 0,14 dặm vuông (0,36 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 11,38%) là nước. [19659019] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 1.293 người, 570 hộ gia đình và 349 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 1.186,2 người trên mỗi dặm vuông (458,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 627 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 575,2 mỗi dặm vuông (222,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 94,6% da trắng, 0,6% người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản địa, 0,2% người châu Á, 3,2% từ các chủng tộc khác và 1,2% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 5,4% dân số.  </​p><​p>​ Có 570 hộ gia đình trong đó 28,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 45,3% là vợ chồng sống chung, 11,1% có chủ nhà là nữ không có chồng, 4,9% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 38,8% là những người không phải là gia đình. 34,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,27 và quy mô gia đình trung bình là 2,91.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thị trấn là 41,1 tuổi. 23,9% cư dân dưới 18 tuổi; 6,7% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 23,3% là từ 25 đến 44; 28,3% là từ 45 đến 64; và 18% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 48,4% nam và 51,6% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 1.368 người, 584 hộ gia đình và 369 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 1.192,1 người trên mỗi dặm vuông (459,3 / km²). Có 621 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 541,1 mỗi dặm vuông (208,5 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 98,25% da trắng, 0,37% người Mỹ gốc Phi, 0,22% người châu Á, 0,29% từ các chủng tộc khác và 0,88% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,10% dân số.  </​p><​p>​ Có 584 hộ gia đình trong đó 29,6% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 50,2% là vợ chồng sống chung, 9,8% có chủ hộ là nữ không có chồng và 36,8% không có gia đình. 30,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,9% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,34 và quy mô gia đình trung bình là 2,96.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 24,7% dưới 18 tuổi, 10,2% từ 18 đến 24, 26,6% từ 25 đến 44, 23,8% từ 45 đến 64 và 14,8% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 94,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 88,6 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 33.942 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 41.645 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,895 so với $ 21,552 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 16.435 đô la. Khoảng 9,5% gia đình và 11,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 23,0% những người dưới 18 tuổi và 12,2% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Geneva có một thư viện công cộng, một chi nhánh của Hệ thống thư viện công cộng Adams. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Gene Stratton Porter (17 tháng 8 năm 1863 - 6 tháng 12 năm 1924), tác giả bán chạy nhất, nhiếp ảnh gia tự nhiên, nhà tự nhiên học và nhà sản xuất thời kỳ điện ảnh im lặng, sống ở Geneva từ năm 1888 đến 1913. <sup id="​cite_ref-GSPorter_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup></​li> ​ <li> Charles Dorwin Porter (- 1926), chồng của Stratton-Porter và một người buôn lậu và doanh nhân địa phương thành công, nằm trong nhóm các nhà đầu tư đã tổ chức Ngân hàng Geneva vào năm 1895. <sup id="​cite_ref-GSPorter_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_structures">​ Các cấu trúc đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659043] Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công báo Mỹ 2016&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 7, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_18.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-12-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​ Khám phá Đường cao tốc Indiana: Câu đố về chuyến đi </i>. Khám phá đường cao tốc của Mỹ. Năm 2007 48. ISBN 976-0-9744353-3-1. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Exploring+Indiana+Highways%3A+Trip+Trivia&​rft.pages=48&​rft.pub=Exploring+America%27s+Highway&​rft.date=2007&​rft.isbn=978-0-9744358-3-1&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dj7zds6xx7S0C%26pg%3DPA48&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ cho Geneva, IN&​quot;​. ePodunk <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 8 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+for+Geneva%2C+IN&​rft.pub=ePodunk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.epodunk.com%2Fcgi-bin%2FgenInfo.php%3FlocIndex%3D5378&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Adams&​quot;​. Lịch sử bưu chính Jim Forte. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 27 tháng 8 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 26 tháng 8 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Adams+County&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DIN%26county%3DAdams&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-census-g001-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​G001 - Số nhận dạng địa lý - Tệp tóm tắt điều tra dân số năm 2010 1&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=G001+-+Geographic+Identifiers+-+2010+Census+Summary+File+1&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US1827216&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trang chủ&​quot;​. Hệ thống thư viện công cộng Adams <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 3 tháng 3 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Homepage&​rft.pub=Adams+Public+Library+System&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.apls.lib.in.us&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GSPorter-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ ] Gugin, Linda C. và James E. St. Clair, biên tập. (2015). <i> 200 của Indiana: Những người định hình Nhà nước Hoosier </i>. Indianapolis:​ Nhà xuất bản Xã hội Lịch sử Indiana. trang 333 mỏ35. Sê-ri 980-0-87195-387-2. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Indiana%27s+200%3A+The+People+Who+Shaped+the+Hoosier+State&​rft.place=Indianapolis&​rft.pages=333-35&​rft.pub=Indiana+Historical+Society+Press&​rft.date=2015&​rft.isbn=978-0-87195-387-2&​rft.au=Gugin%2C+Linda+C.%2C+and+James+E.+St.+Clair%2C+eds.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ Xem thêm: <cite class="​citation book">​ Barbara Olenyik Morrow (2010). <i> Người kể chuyện về thiên nhiên: Cuộc đời của Gene Stratton-Porter </i>. Indianapolis:​ Hội lịch sử Indiana. trang 44 đỉnh45, 159 mộc60. Sê-ri 980-0-87195-284-4. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Nature%E2%80%99s+Storyteller%3A+The+Life+of+Gene+Stratton-Porter&​rft.place=Indianapolis&​rft.pages=44-45%2C+159-60&​rft.pub=Indiana+Historical+Society&​rft.date=2010&​rft.isbn=978-0-87195-284-4&​rft.au=Barbara+Olenyik+Morrow&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Long, Judith Reick (1990). <i> Gene Stratton-Porter:​ Tiểu thuyết và chủ nghĩa tự nhiên </i>. Indianapolis:​ Hội lịch sử Indiana. Trang 103 Từ4, 109. ISBN 0871950529. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Gene+Stratton-Porter%3A+Novelist+and+Naturalist&​rft.place=Indianapolis&​rft.pages=103-4%2C+109&​rft.pub=Indiana+Historical+Society&​rft.date=1990&​rft.isbn=0871950529&​rft.au=Long%2C+Judith+Reick&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Cơ sở dữ liệu nghiên cứu khảo cổ và kiến ​​trúc lịch sử tiểu bang Indiana (SHAARD)&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm) </​span>​. Bộ Tài nguyên thiên nhiên Indiana, Phòng Bảo tồn Lịch sử và Khảo cổ học <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 7, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+State+Historic+Architectural+and+Archaeological+Research+Database+%28SHAARD%29&​rft.pub=Indiana+Department+of+Natural+Resources%2C+Division+of+Historic+Preservation+and+Archaeology&​rft_id=https%3A%2F%2Fsecure.in.gov%2Fapps%2Fdnr%2Fshaard%2Fwelcome.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ Điều này bao gồm <cite class="​citation web">​ Thomas Gross. &​quot;​Sổ đăng ký quốc gia về địa điểm lịch sử Mẫu đề cử hàng tồn kho: Cabin của Gene Stratton&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (pdf) </​span><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 7, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=National+Register+of+Historic+Places+Inventory+Nomination+Form%3A+Gene+Stratton+Porter+Cabin&​rft.au=Thomas+Gross&​rft_id=https%3A%2F%2Fsecure.in.gov%2Fapps%2Fdnr%2Fshaard%2Fr%2F1d815%2FN%2FLimberlost_State_Memorial_Adams_CO_Nom.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ và các bức ảnh đi kèm </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1274 ​ Cached time: 20181212041606 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.524 seconds ​ Real time usage: 0.648 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4800/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 94049/​2097152 bytes  Template argument size: 8971/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 15/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 44694/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.238/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.74 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 549.689 1 -total ​  ​45.86% 252.104 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​30.15% 165.731 1 Template:​Reflist ​  ​27.87% 153.200 1 Template:​Infobox ​  ​22.24% 122.257 13 Template:​Cite_web ​  7.39% 40.639 1 Template:​Short_description ​  6.33% 34.795 5 Template:​Convert ​  6.31% 34.664 2 Template:​Coord ​  6.11% 33.567 1 Template:​US_Census_population ​  5.03% 27.660 1 Template:​For ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​112109-0!canonical and timestamp 20181212041605 and revision id 854478002 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Thiết kế nội thất cho căn hộ penthouse The Manor Central Park 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Được đầu tư bởi chủ đầu tư lớn mạnh với quy mô ” khủng ” và vốn siêu lớn, The Manor Central Park xứng danh là siêu sự án đẳng cấp bậc nhất Hà Thành. Sống tại đây, quý cư dân tương lai sẽ vừa được tận hưởng môi trường sinh thái bởi công viên rộng hàng trăm héc ta, lại vừa được sống đẳng cấp bởi những sản phẩm sang trọng và tiện ích hiện đại trọn vẹn. Nổi bật nhất trong các sản phẩm của dự án phải nhắc tới đó là căn hộ Penthouse – căn hộ xa hoa bậc nhất nâng tầm đẳng cấp cho cuộc sống của bạn.</​span></​p><​p><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt;">&​gt;&​gt;​Xem thêm: Thiết kế nội thất tân cổ điển cho căn biệt thự song lập The Manor Central Park Nguyễn Xiển</​span></​strong></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Tong_quan_ve_can_ho_Penthouse_The_Manor_Central_Park_Nguyen_Xien"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​1. Tổng quan về căn hộ Penthouse The Manor Central Park Nguyễn Xiển.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Căn hộ Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc và thường được gọi là căn hộ áp mái ở các cao ốc hiện đại. Tại vị trí căn hộ Penthouse, khách hàng có thể thoải mái tận hưởng không gian sống thoáng đãng cùng bầu không khí trong lành đồng thời ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố từ trên cao mà không bị giới hạn tầm mắt.<​img data-attachment-id="​44921"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse-the-manor-central-park-nguyen-xien/​can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1485342485&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Nội thất cao cấp cho căn hộ penthouse The Manor Central Park&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-44921 size-full"​ title="​Phòng khách căn hộ penthouse sang trọng và đẳng cấp" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7.jpg"​ alt="​Phòng khách căn hộ penthouse sang trọng và đẳng cấp" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7-768x512.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong7-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Rất nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn căn hộ Penthouse như là điểm đến lí tưởng cho không gian sống bình yên, tránh xa những hối hả và bộn bề của cuộc sống. Penthouse được thiết kế khác hẳn những căn hộ khác trong cùng tòa nhà, và còn được phân biệt bởi tiêu chí xa hoa, sang trọng. Để phân biệt rõ nhất, penthouse thông thường sẽ gồm từ hai tầng trở lên. Cầu thang dẫn lên các tầng trên hầu hết được bố trí bên trong căn hộ. Những ban công rộng (mái hiên) chạy dọc ngôi nhà là điểm đặc biệt. Đó là những không gian thư giãn hiếm có, nhất là đối với các tòa nhà luôn bị quây bởi kính. Penthouse có thể được thiết kế đặc biệt, bao gồm rất nhiều chi tiết độc đáo mà không tìm thấy ở bất kỳ căn hộ nào khác trong cùng tòa nhà. Mỗi căn thậm chí còn có lối ra vào riêng, thay vì phải chung đụng với những hộ khác ở bên dưới. Bài viết của chúng tôi hôm nay sẽ mang bạn đến với mẫu nhà <​strong>​Penthouse The manor Central Park</​strong>​ hơn nữa với những thiết kế nội thất riêng biệt của Vietnamarch dành riêng cho mẫu nhà Penthouse này sẽ giúp bạn có nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn. </​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Khong_gian_phong_khach_va_phong_an_sang_trong_va_dang_cap_bac_nhat_danh_cho_ban"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​2. Không gian phòng khách và phòng ăn sang trọng và đẳng cấp bậc nhất dành cho bạn.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​44920"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse-the-manor-central-park-nguyen-xien/​can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-44920 size-full"​ title="​Những góc view tuyệt đẹp với căn hộ penthouse The Manor Central Park Nguyễn Xiển"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2.jpg"​ alt="​Những góc view tuyệt đẹp với căn hộ penthouse The Manor Central Park Nguyễn Xiển"​ width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2-768x511.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong2-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một không gian sống thời thượng, những góc view hoàn hảo, bầu không khí trong lành hay cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng khi trở về là những gì mà một căn hộ Penthouse sẽ mang đến cho quý vị.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​44923"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse-the-manor-central-park-nguyen-xien/​can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13.jpg"​ data-orig-size="​920,​657"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-44923 size-full"​ title="​Bầu trời đêm tuyệt đẹp với không gian phòng khách căn hộ penthouse"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13.jpg"​ alt="​Bầu trời đêm tuyệt đẹp với không gian phòng khách căn hộ penthouse"​ width="​920"​ height="​657"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong13-768x548.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Thiết kế nội thất phòng khách phong cách hiện đại mang đến cho gia chủ ấn tượng về sự thoải mái và tiện nghi. Ghế sofa được lựa chọn có thiết kế đơn giản, không nhấn mạnh vào các chi tiết trang trí cầu kỳ mà thay vào đó là sự đơn giản, tinh tế khá linh hoạt và an toàn. Ghế tựa đi kèm cũng linh hoạt khi muốn thay đổi hay sắp xếp mở rộng không gian. Ánh sáng tự nhiên là một điểm mạnh của phòng khách, khung cửa rộng sử dụng kính cường lực trong suốt giúp tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên mang lại hứng khởi cho không gian, và vô hình tăng độ thoáng cho căn phòng.<​img data-attachment-id="​44927"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse-the-manor-central-park-nguyen-xien/​can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14.jpg"​ data-orig-size="​920,​354"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-44927 size-full"​ title="​Ban công đem tới sự xa xỉ cho căn hộ của bạn" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14.jpg"​ alt="​Ban công đem tới sự xa xỉ cho căn hộ của bạn" width="​920"​ height="​354"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong14-768x296.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một trong những điểm nổi bật nhất trong thiết kế nội thất PENTHOUSE đó là sân thượng<​strong>,</​strong>​ khu vực sân thượng là là nơi đặc biệt nhất của căn hộ, nó chiếm diện tích khá rộng và không bị che khuất bởi tầm nhìn. Đây là nơi lý tưởng cho việc tổ chức các bữa party hay những lúc ngồi trò chuyện quây quần của các thành viên trong gia đình, với góc view hoàn hảo sẽ giúp bạn cảm nhận trọn không gian sống xanh – sạch – đẹp ngay trong không gian nhà mình.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​44925"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse-the-manor-central-park-nguyen-xien/​can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3.jpg"​ data-orig-size="​920,​575"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-44925 size-full"​ title="​Ban công thoáng đãng nơi lí tưởng cho những bữa tiệc ngoài trời"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3.jpg"​ alt="​Ban công thoáng đãng nơi lí tưởng cho những bữa tiệc ngoài trời"​ width="​920"​ height="​575"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong3-768x480.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Khu vực ban công rộng rãi này sẽ là nơi lí tưởng cho những bữa tiệc ngoài trời, giúp gia đình bạn thêm gắn kết.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Khong_gian_phong_bep_tien_nghi_va_dep_mat"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​3. Không gian phòng bếp tiện nghi và đẹp mắt.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​44926"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse-the-manor-central-park-nguyen-xien/​can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1485341392&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-44926 size-full"​ title="​Không gian phòng bếp sang trọng và tiện nghi" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6.jpg"​ alt="​Không gian phòng bếp sang trọng và tiện nghi" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6-768x512.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong6-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không chỉ phòng khách mà phòng ăn cũng được thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Thiet_ke_phong_ngu_nang_tam_dang_cap_cho_cuoc_song_cua_ban"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​4. Thiết kế phòng ngủ nâng tầm đẳng cấp cho cuộc sống của bạn.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​44928"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse-the-manor-central-park-nguyen-xien/​can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5.jpg"​ data-orig-size="​920,​614"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-44928 size-full"​ title="​Không gian phòng ngủ sang trọng và đẳng cấp" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5.jpg"​ alt="​Không gian phòng ngủ sang trọng và đẳng cấp" width="​920"​ height="​614"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5-768x513.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​Can-ho-penthouse-dep-va-sang-trong5-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Bản chất của căn hộ Penthouse là không gian rộng nên khi thiết kế nội thất phòng ngủ Penthouse cũng được gia chủ hết sức chú ý. Điều đặc biệt của phòng ngủ căn hộ<​b>​ </​b>​Penthouse là thiết kế bởi một tấm kính lớn phóng tầm mắt ra bên ngoài, thỏa sức ngắm nhìn không gian mây trời, biển nước rộng lớn. Giúp bạn có cảm giác như đang ở khu nghỉ dưỡng cao cấp khi tận hưởng không khí trong lành này.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5Lien_he_don_vi_tu_van_thiet_ke_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​5. Liên hệ đơn vị tư vấn thiết kế, thi công nội thất chuyên nghiệp.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với kinh nghiệm nhiều năm làm trong lĩnh vực này, chúng tôi tin rằng mình sẽ mang tới cho các bạn sự hài lòng mà không phải nơi nào cũng làm được. Sự hài lòng của các bạn là niềm vinh dự của chúng tôi. Nếu bạn đang có ý định thiết kế nội văn phòng, nhà ở…thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí từ các KTS theo địa chỉ :</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong><​span id="​Cong_ty_kien_truc_noi_that_VIETNAMARCH">​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​span></​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6, 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Người viết: Lê Thị Hồng</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​42</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế nội thất cho căn hộ penthouse The Manor Central Park </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3188.txt · Last modified: 2018/12/20 02:53 (external edit)